Høyre (H)

Høyres stortingsgruppe består av 36 representanter.

Høyres logo

Kontaktinformasjon

Høyres stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 30 50 (Stortingets sentralbord)
E-post: hoyre.postmottak@stortinget.no

Høyre

Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 22 82 90 00
Telefaks: 22 82 90 80
Hjemmeside: http://www.hoyre.no
E-post: politikk@hoyre.no

Unge Høyres Landsforbund

Postboks 1352 Vika, 0113 Oslo
Telefon: 22 82 90 90
Telefaks: 22 82 90 92
Hjemmeside: http://www.ungehoyre.no

Senior Høyres Landsforbund

Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 48 20 07 36
Hjemmeside: https://hoyre.no/senior/
E-post:  shl@hoyre.no

Partiets stortingsgruppe

Velg å se: