Senterpartiet (Sp)

Senterpartiets stortingsgruppe består av 28 representanter.

Senterpartiet logo

Kontaktinformasjon

Senterpartiets stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 30 50 (Stortingets sentralbord)
E-post: sp.postmottak@stortinget.no

Senterpartiet

Post- og besøksadresse: Akersgata 51, 0180 Oslo
Telefon: 23 69 01 00
Medievakttelefon: 945 05 151
E-post: epost@sp.no
Hjemmeside: http://www.senterpartiet.no

Senterungdommen

Adresse og telefon som hovedpartiet
E-post: senterungdommen@senterpartiet.no
Hjemmeside: http://www.senterungdommen.no

Senterkvinnene

Adresse som hovedpartiet
Generalsekretær i Senterkvinnene: Elisabeth Irgens Hokstad
Mobiltelefon: 900 29 796
E-post: eih@sp.no
Leder: Wenche Skallerud
Hjemmeside: https://www.senterpartiet.no/senterkvinnene

Partiets stortingsgruppe

Velg å se: