Senterpartiet (Sp)

Senterpartiets stortingsgruppe består av 28 representanter.

Senterpartiet logo

Kontaktinformasjon

Senterpartiets stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 30 50 (Stortingets sentralbord)
E-post: sp.postmottak@stortinget.no

Senterpartiet

Post- og besøksadresse: Akersgata 51, 0180 Oslo
Telefon: 23 69 01 00
Medievakttelefon: 945 05 151
E-post: epost@sp.no
Hjemmeside: http://www.senterpartiet.no

Senterungdommen

Adresse og telefon som hovedpartiet
E-post: senterungdommen@senterpartiet.no
Hjemmeside: http://www.senterungdommen.no

Senterkvinnene

Adresse som hovedpartiet
Generalsekretær i Senterkvinnene: Elisabeth Irgens Hokstad
Mobiltelefon: 900 29 796
E-post: eih@sp.no
Leder: Wenche Skallerud
Hjemmeside: https://www.senterpartiet.no/senterkvinnene

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
140 Arnstad, Marit Leder gruppestyret
3 Mykjåland, Gro-Anita Første nestleder gruppestyret
152 Greni, Heidi Andre nestleder gruppestyret
16 Gjelsvik, Sigbjørn Medlem gruppestyret
164 Myhrvold, Ole André Medlem gruppestyret
79 Nordlund, Willfred Medlem gruppestyret
152 Greni, Heidi Innpisker
26 Rødby, Else Marie Vara innpisker
44 Sandtrøen, Per Martin Første varamedlem gruppestyret
159 Kleveland, Kathrine Andre varamedlem gruppestyret
123 Heen, Aleksander Øren Tredje varamedlem gruppestyret
9 Abusland, Anja Ninasdotter
55 Bjørke, Nils T.
134 Borch, Sandra
120 Eidesen, Tor Inge
87 Fasteraune, Bengt
168 Funderud, Kjerstin Wøyen
46 Haarr, Margrethe
39 Iversen, Geir Adelsten
68 Klinge, Jenny
114 Klungland, Lisa Marie Ness
72 Lien, Geir Inge
32 Lundteigen, Per Olaf
146 Moe, Ola Borten
75 Mossleth, Siv
63 Myrvold, Hans Inge
128 Sem-Jacobsen, Åslaug
84 Strand, Marit Knutsdatter
142 Tyldum, Per Olav