Senterpartiet (Sp)

Senterpartiets stortingsgruppe består av 10 representanter etter valget i 2013.

Postadresse:

Senterpartiets stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 33 93
Telefaks: 23 31 38 54
E-post: sp.postmottak@stortinget.no

Senterpartiet

Postboks 1191 Sentrum, 0107 Oslo
Besøksadresse: Grensen 9B, 0159 Oslo
Telefon: 23 69 01 00
Telefaks: 23 69 01 01
E-post: epost@senterpartiet.no
Hjemmeside: http://www.senterpartiet.no

Senterungdommen

Adresse og telefon som hovedpartiet
E-post: senterungdommen@senterpartiet.no
Hjemmeside: http://www.senterungdommen.no

Senterkvinnene

Mobiltelefon: 917 39 893
E-post: bmde@sp.no
Leder: Beate Marie Dahl Eide

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
141 Arnstad, Marit Leder gruppestyret
82 Nordås, Janne Sjelmo Nestleder gruppestyret
47 Vedum, Trygve Slagsvold Medlem gruppestyret
87 Wøien, Anne Tingelstad Første varamedlem gruppestyret
120 Pollestad, Geir Andre varamedlem gruppestyret
151 Greni, Heidi
72 Klinge, Jenny
36 Lundteigen, Per Olaf
124 Navarsete, Liv Signe
63 Toppe, Kjersti