Sosialistisk Venstreparti (SV)

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe består av 13 representanter.

SVs logo

Kontaktinformasjon

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 34 00
E-post: sv.postmottak@stortinget.no

Sosialistisk Venstreparti

Hagegata 22, 0653 Oslo
Telefon: 21 93 33 00 
E-post: post@sv.no 
Hjemmeside: http://www.sv.no 

Sosialistisk Ungdom

Hagegata 22, 0653 Oslo
Telefon: 21 93 33 50 
E-post: post@su.no 
Hjemmeside: http://www.su.no

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
56 Lysbakken, Audun Leder gruppestyret
20 Bergstø, Kirsti Nestleder gruppestyret
138 Fylkesnes, Torgeir Knag Nestleder gruppestyret
119 Fiskaa, Ingrid Medlem gruppestyret
91 Kaski, Kari Elisabeth Medlem gruppestyret
169 Øvstegård, Freddy André Innpisker
91 Kaski, Kari Elisabeth Vara innpisker
81 Fagerås, Mona
148 Haltbrekken, Lars
99 Hussein, Marian
73 Kjerstad, Birgit Oline
37 Lie, Kathy
106 Unneland, Andreas Sjalg
160 Wold, Grete