Venstre (V)

Venstres stortingsgruppe består av 8 representanter.

Venstres logo

Kontaktinformasjon

Venstres stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 30 50 (Stortingets sentralbord)
E-post: venstre.postmottak@stortinget.no

Venstre

Møllergata 16, 0179 Oslo
Telefon: 22 40 43 50
Telefaks: 22 40 43 51
E-post: venstre@venstre.no
Hjemmeside: http://www.venstre.no

Unge Venstre

Adresse og telefaks som hovedpartiet
Telefon: 22 40 43 57
E-post: unge@venstre.no
Hjemmeside: http://www.ungevenstre.no

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
94 Melby, Guri Leder gruppestyret
65 Rotevatn, Sveinung Nestleder gruppestyret
19 Raja, Abid Innpisker
108 Almeland, Grunde Vara innpisker
126 Bjørlo, Alfred Jens
102 Elvestuen, Ola
143 Skjelstad, André N.
10 Thorsvik, Ingvild Wetrhus