Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

B

Bach, Steinar Senterpartiet 2017-2021
Backe-Viken, Turid Arbeiderpartiet 2017-2021
Bae, Ivar Høyre 1945-1949
Bagøien, Anne Kari Kristelig Folkeparti 1993-1997
Bahrami, Farahnaz Arbeiderpartiet 2009-2017
Bakervik, Rune Arbeiderpartiet 2009-2013
Bakka, Hallvard Senterpartiet 1985-1989
Bakke Hansen, Aagot Arbeiderpartiet 1954-1957
Bakke, Bente Høyre 1981-1989
Bakke, Bjørn Arbeiderpartiet 1958-1965
Bakke, Eiliv Senterpartiet 1961-1965
Bakke, Eyolf Fremskrittspartiet 2001-2009
Bakke, Gunnar Fremskrittspartiet 1997-2017
Bakke, Hallvard Arbeiderpartiet 1969-1997
Bakke, Harald Eivind Fremskrittspartiet 2013-2017
Bakke, Johnny Venstre 1954-1969
Bakke, Josef Bondepartiet 1954-1961
Bakke, Åse Kristin Ask Arbeiderpartiet 2021-2025
Bakkegard, Per M. Senterpartiet 1985-1989
Bakkehaug, Irene Marie Arbeiderpartiet 1969-1973
Bakke-Jensen, Frank Høyre 2009-2021
Bakken, Alf M. Fremskrittspartiet 1989-1993
Bakken, Anne-Lise Arbeiderpartiet 1977-1989
Bakken, Dag Martin Fremskrittspartiet 2013-2017
Bakken, Inger Marie Sosialistisk Venstreparti 1981-1985
Bakken, Ingvar Arbeiderpartiet 1954-1985
Bakken, Jon Sosialistisk Venstreparti 1985-1997
Bakken, Kurt Norvald Høyre 2001-2005
Bakken, Ole Arthur Bondepartiet 1954-1957
Bakken, Reidun Kristelig Folkeparti 1997-2001
Bakken, Stian Senterpartiet 2021-2025
Bakkevig, Agnes Høyre 1961-1973
Bakkland, Alf Arbeiderpartiet 2009-2013
Baklien, Brage Fremskrittspartiet 2009-2013
Baklund, Liv Kirsten Arbeiderpartiet 1989-1993
Balandin, Inger Lise Arbeiderpartiet 1997-2001
Balisany, Lozan Arbeiderpartiet 2017-2021
Ballestad, Arne Senterpartiet 1969-1973
Ballestad, Trond Senterpartiet 2021-2025
Ballo, Olav Gunnar Sosialistisk Venstreparti 1993-2009
Ballo, Solfrid Kristelig Folkeparti 1997-2001
Balog, Kjetil Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Bals, Jonas Arbeiderpartiet 2017-2021
Bals, Marit Høyre 2009-2013
Balstad, Inga Arbeiderpartiet 1993-2001
Balstad, Jan Arbeiderpartiet
Balto, John-Arne Senterpartiet 1989-1997
Baltzersen, Ingeborg Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Bang, Dagmar Charlotte Kristelig Folkeparti 1965-1969
Bang, Liv Arbeiderpartiet 1973-1977
Bardal, Eystein Senterpartiet 1958-1969
Barkved, Helene Høyre 2009-2013
Barland, Einar Kristelig Folkeparti 1961-1965
Barland, Ragnhild Arbeiderpartiet 1985-1997
Barland, Tiril Eid Venstre 2017-2021
Barstad, Gina Sosialistisk Venstreparti 2009-2021
Bartholdsen, Thomas Høyre 1985-1993
Bartholsen, Iris Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Bartnes, Inge Senterpartiet 1997-2001
Bartnes, Inge Einarsen Senterpartiet 1954-1973
Bartnes, Kristen Senterpartiet 1993-2005
Bastesen, Steinar Kystpartiet 1977-2005
Bastholm, Une Miljøpartiet De Grønne 2013-2025
Bauck, Sidsel Arbeiderpartiet 1969-1977
Bech, Tarjei Jensen Arbeiderpartiet 2017-2021
Beck, Didrik Arbeiderpartiet 2017-2021
Beck, Ole August Robert Arbeiderpartiet 1945-1949
Behrens, Erling Fremskrittspartiet 2013-2021
Beitmann, Solvår Arbeiderpartiet 1981-1985
Bekjorden, Eilev Fremskrittspartiet 2017-2025
Bekkemellem, Karita Arbeiderpartiet 1989-2009
Bekkemoen, Kenneth Sørum Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Bekken, Harald Arbeiderpartiet 1989-1993
Bekkenes, Astrid Venstre 2005-2009
Bekkevold, Geir Jørgen Kristelig Folkeparti 2009-2021
Belbo, Målfrid Floan Senterpartiet 1969-1977
Belbo, Vigdis Hjulstad Senterpartiet 1993-2001
Belck-Olsen, Ivar Kristelig Folkeparti 1977-1989
Beldo, Conrad Høyre 1958-1961
Bele, Bertha Arbeiderpartiet 1945-1953
Bell, Sara Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Belsvik, Embla Høyre 2013-2017
Bendiksen, Gunn Fremskrittspartiet 1993-1997
Bendiksen, Rolf Arbeiderpartiet 1985-1993
Benestad, Norunn Tveiten Høyre 2013-2021
Benestvedt, Olav Venstre 1969-1973
Benkow, Jo Høyre 1961-1993
Benneche, Gerd Venstre 1958-1961
Bentsen, Petter Bernt Arbeiderpartiet 1945-1953
Bentzen, Amund Nøkleby Kristelig Folkeparti 1945-1949
Bentzen, Bent-Joacim Senterpartiet 2021-2025
Bentzen, Bjarne Morgan Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Bentzen, Johannes Senterpartiet 1993-1997
Bentzen, Nina Elisabeth Senterpartiet 2017-2021
Bentzen, Torfinn Høyre 1961-1969
Benum, Jarle Venstre 1965-1977
Benum, Olav Venstre 1937-1961
Berby, Pål Rødt 2021-2025
Berg, Alf Arbeiderpartiet 1961-1965
Berg, Anna Marie Bondepartiet 1950-1953