Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

H

Holand, Hans Gunnar Senterpartiet 2021-2025
Holand, Harald Fremskrittspartiet 1997-2001
Holand, Lisbeth Sosialistisk Venstreparti 1985-2001
Hole, Eli Anne Arbeiderpartiet 1989-1993
Hole, Per Dag Høyre 1985-1989
Holemark, Sigurd Høyre 1973-1993
Holen, Bjarne Arbeiderpartiet 1965-1973
Holen, Egil Høyre 1977-1981
Holen, Ida Marie Fremskrittspartiet 2009-2013
Holen, Kari Hølmo Senterpartiet 1997-2005
Holen, Lars Arbeiderpartiet 1965-1977
Holien, Elisabeth Arbeiderpartiet 2021-2025
Holien, Linda Arbeiderpartiet 2009-2013
Holler, Kjell Torbjørn Arbeiderpartiet
Hollevik, Bjørn Erik Høyre 2013-2017
Hollingsholm, Guro Sæter Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Holm, Andreas Senterpartiet 1954-1965
Holm, Anne Cecilie Venstre 2017-2021
Holm, Asbjørn Antoni Sosialistisk Folkeparti 1961-1969
Holm, Chr. L. Høyre 1945-1965
Holm, Christian Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Holm, Einar Knut Venstre 1981-1985
Holm, Fredrik Høyre 2021-2025
Holm, Johannes Olai Kristelig Folkeparti 1945-1969
Holm, Lindberg Arbeiderpartiet 1961-1965
Holm, Olav Bergene Kristelig Folkeparti 1985-1989
Holm, Trude Senterpartiet 2009-2013
Holm, Vegard Rød Valgallianse 1993-1997
Holmberg, Kari Lise Høyre 1997-2009
Holmberg, Magnhild Fremskrittspartiet 1993-2009
Holme, Bjarne Fremskrittspartiet 2009-2013
Holmefjord, Johannes Høyre 1965-1969
Holmelid, Alf Egil Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Holmen, Elnar Remi Fremskrittspartiet 2013-2017
Holmen, Rolf Andreas Arbeiderpartiet 1945-1949
Holmgard, Jakob Sigurd Senterpartiet 1977-1985
Holmgren, Heidi Anita Lindkvist Senterpartiet 2021-2025
Holmsen, Anne Gulvik Høyre 2001-2013
Holmsen, Bjørg Høyre 1973-1977
Holmås, Heikki Eidsvoll Sosialistisk Venstreparti 1997-2017
Holsen, Leif O. Kristelig Folkeparti 1973-1981
Holsen, Maren Johanne Hersleth Venstre 2021-2025
Holsen, Ragnhild Arbeiderpartiet 1977-1981
Holst, Aina Arbeiderpartiet 2001-2005
Holst, Albert Høyre 1945-1949
Holst, Johan Jørgen Arbeiderpartiet
Holstad, Einar Kristelig Folkeparti 1997-2005
Holstad, Henning Fremskrittspartiet 1989-1993
Holsvik, Einar Høyre 1981-1985
Holt, Anne Arbeiderpartiet
Holt, Ole Bondepartiet 1954-1957
Holt, Peder Ragnar Arbeiderpartiet
Holtan, Ole Gabriel Høyre 1950-1953
Holtan-Hartwig, Tor Kristelig Folkeparti 1969-1973
Holte, Jørgen Senterpartiet 1993-2001
Holten, Dagrun Arbeiderpartiet 1981-1985
Holten, Line Henriette Kristelig Folkeparti 2005-2017
Holten, Odd Kristelig Folkeparti 1989-2005
Holtesmo, Hilde Kristin Arbeiderpartiet 2017-2021
Holth Vestlien, Åsta Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Holth, Ragnvald Kristelig Folkeparti 1954-1961
Holth, Thorleif Arbeiderpartiet 1961-2001
Holthe, Tom E. B. Fremskrittspartiet 2013-2017
Holtnæs, Anniken Venstre 2005-2009
Holtvedt, Hulda Miljøpartiet De Grønne 2017-2021
Holvik, John K. Arbeiderpartiet 2009-2017
Holøs, Odd Steinar Kristelig Folkeparti 1958-1989
Homstvedt, Britt Fremskrittspartiet 2009-2013
Honerød, Andreas Arbeiderpartiet 1961-1969
Hope, Sverre Høyre 1945-1953
Hopland, Arnt Ove Arbeiderpartiet 2005-2009
Hopland, Leif Arbeiderpartiet 1973-1977
Hopshaug, Marit Neerland Høyre 2009-2013
Hopsø, Per Olav Skurdal Arbeiderpartiet 2013-2017
Hordvik, Olav Venstre 1950-1969
Horn, Ellen Arbeiderpartiet
Horn, Henrik Sigmund Hilmar Anker Kristelig Folkeparti 1954-1957
Horn, Ketil Arbeiderpartiet 1993-1997
Horn, Olav Senterpartiet 1993-1997
Horn, Ragnar Kristelig Folkeparti 1958-1961
Horne, Solveig Fremskrittspartiet 2001-2021
Horni, Kristin Senterpartiet 2021-2025
Hornslien, Anders Arbeiderpartiet 1993-2001
Horntvedt, Grete Høyre 1977-1993
Horpestad, Torill Haaland Fremskrittspartiet 1989-2005
Horrigmo, Aase Marthe J. Høyre 2021-2025
Horvei, Einar Sosialistisk Venstreparti 2009-2017
Hosaas, Sigrunn Hole Senterpartiet 2001-2005
Hov, Ida Gårseth Fremskrittspartiet 2017-2025
Hov, Liv Senterpartiet 1969-1973
Hov, Olav Andreas Kristelig Folkeparti 1993-1997
Hovda, Audun Hammer Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Hovda, Mikal Møller Høyre 1985-1993
Hovdenak, Toril Høyre 2005-2009
Hovdhaugen, Einar Senterpartiet 1945-1969
Hove, Anders Arbeiderpartiet 1945-1957
Hove, Aud Senterpartiet 2009-2025
Hove, Harald Venstre 1997-2005
Hove, Harald Victor Høyre 2005-2013
Hovengen, Åge Arbeiderpartiet 1973-1989