Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

S

Solholm, Lodve Fremskrittspartiet 1989-2009
Solli, Anette M. Høyre 2001-2005
Solli, Berit Høyre 2013-2017
Solli, Bjarne Daniel Arbeiderpartiet 1954-1961
Solli, Gunnar Andersen Bondepartiet 1945-1949
Solli, Inge Hallgeir Venstre 2005-2013
Solli, Ragnhild Kristelig Folkeparti 1973-1977
Solli, Sofie Torine Arbeiderpartiet 1985-1989
Solli, Wenche Elin Arbeiderpartiet 2013-2017
Sollie, Alf Senterpartiet 1965-1969
Sollie, Solveig Kristelig Folkeparti 1981-1997
Solsem, Hans Mikal Arbeiderpartiet 1950-1969
Solstad, Eva Fremskrittspartiet 2001-2005
Solstad, Inger-Grethe Arbeiderpartiet 1993-1997
Solstad, Tore Jan Venstre 2005-2009
Solsvik, Jonni Helge Høyre 2009-2013
Solum-Larsen, Helge Venstre 1997-2009
Solvi, Lill Therese Sandvik Venstre 2013-2017
Solvik-Olsen, Ketil Fremskrittspartiet 2005-2025
Solø-Olsen, Margith Arbeiderpartiet 1973-1981
Solaas, Marita S. Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Sommer, Morten Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Sommerbakk, Jens Berthinus Arbeiderpartiet 1950-1953
Sommerseth, Anton Venstre 1958-1969
Sommerseth, Eindride Arbeiderpartiet 1965-1977
Sommerseth, Helge Johan Høyre 1981-1985
Sommersæter, Johanne Senterpartiet 1993-1997
Sonerud, Dagny Kristiane Høyre 1950-1953
Sonerud, Per Høyre 1965-1969
Sortevik, Arne Fremskrittspartiet 1989-2013
Sortland, Petter Arbeiderpartiet 2021-2025
Sortland, Reidar Fremskrittspartiet 2001-2005
Sortåsløkken, Magnar Sosialistisk Venstreparti 1985-1997
Spange, Cathrine Palm Arbeiderpartiet 2021-2025
Sparby, Kaare Høyre 1945-1949
Sperrud, Svein Arbeiderpartiet 1954-1965
Spetalen, Åse Stray Høyre 1985-1989
Spilde, Arne Alsåker Høyre 1973-1997
Spillum, Oddleiv Bondepartiet 1954-1957
Spiten, Line Høyre 2021-2025
Spiten, Rigmor Aarø Senterpartiet 1985-1989
Sponheim, Lars Venstre 1993-2009
Spurkeland, Charlotte Høyre 2013-2025
Stabel, Jørgen Christian Fremskrittspartiet 1981-1985
Stabell, Børre Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Stabell, Dagny Kristelig Folkeparti 1954-1965
Stadheim, Erling Arbeiderpartiet 1981-1985
Stake, Mette Lund Høyre 1997-2001
Stakkeland, Lilly Tønnevold Høyre 2001-2005
Staldvik, Inge Sosialistisk Venstreparti 1981-1997
Stang, Arild Høyre 1977-1981
Stang, Edvard Kristoffer Høyre 1950-1953
Stang, Gunhild Berge Venstre 2013-2025
Stang, Haakon Senterpartiet 1993-1997
Stang, Jørn L. Uavhengig representant 1997-2001
Stange, Hroar Høyre 1969-1977
Stange, Ingrid Høyre 1985-1989
Stange, Kaare Wegner Senterpartiet 1961-1969
Stange, Thomas Wegner Venstre 1954-1957
Stangeland, Eline Miljøpartiet De Grønne 2021-2025
Stangeland, Karen Irene Arbeiderpartiet 1993-2001
Stangeland, Magnus Senterpartiet 1981-1997
Stangenes, Reidar Arbeiderpartiet 2005-2009
Stanghelle, Alf Arbeiderpartiet 1965-1969
Stangvik, Grethe Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Stapnes, Liv Kristelig Folkeparti 1981-1985
Starheim, Åge Fremskrittspartiet 2005-2013
Starrfelt, Oddbjørg Ausdal Arbeiderpartiet 1993-2005
Stava, Geir Allan Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Stavang, Einar Magnus Arbeiderpartiet 1945-1969
Stave, Edmund Høyre 2017-2021
Stavn, Ole Johnny Senterpartiet 2009-2013
Stavnes, Anne Marie Senterpartiet 1969-1977
Stavrand, Hans Nikolai Venstre 1934-1961
Stavrum, Martin Senterpartiet 1993-1997
Stavseth, Gunnar Høyre 1969-1973
Stavø, Tove Beverli Senterpartiet 1993-1997
Steen, Anne-Gunn Kristelig Folkeparti 1977-1981
Steen, Bjarne Høyre 2001-2009
Steen, Reiulf Arbeiderpartiet 1961-1993
Steen, Ronald Arbeiderpartiet 1989-1993
Steenberg, Erland Senterpartiet 1958-1977
Steenersen, Knut Tønnes Fremskrittspartiet 2005-2025
Steensnæs, Einar Kristelig Folkeparti 1993-2005
Steenstrup, Morten Høyre 1977-1989
Stefanussen, Trygve Sverre Høyre 1977-1981
Steffensen, Jens Olai Arbeiderpartiet 1934-1957
Steffensen, John Toralf Arbeiderpartiet 1973-1977
Steffensen, Rolf Arbeiderpartiet 2009-2013
Steffensen, Roy Fremskrittspartiet 2013-2025
Steien, Ing-Mari Arbeiderpartiet 1977-1981
Stein, Arnfinn Johs. Kristelig Folkeparti 1977-1985
Steinbach, Anne-Lise Arbeiderpartiet 1973-1981
Steindal, Laila Senterpartiet 1981-1989
Steinhovden, Gunn Kristelig Folkeparti 1997-2001
Steinkjer, Margit Senterpartiet 1954-1965
Steinnes, Sigmund Arbeiderpartiet 2013-2017
Steinsland, Reidar Høyre 1965-1969
Steinslien, Roar Fremskrittspartiet 2009-2013
Steinstad, Sunniva Ihle Høyre 2005-2013