Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

S

Sveum, Bente Øyan Fremskrittspartiet 1989-1997
Sveaass, Jens Senterpartiet 2005-2009
Svindland, Kjell Kristelig Folkeparti 1973-1993
Svinsås-Lo, Ingvald Venstre 1945-1949
Svisdal, Eldri Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Swensen, Karl-Anton Kystpartiet 2001-2005
Sydnes, Anne Kristin Arbeiderpartiet
Synnes, Harald Kristelig Folkeparti 1969-1989
Syrdalen, Peder Høyre 2001-2005
Syrrist, Helga Arbeiderpartiet 1977-1981
Syrstad, Ivar Bondepartiet 1945-1957
Syrstad, Johan Senterpartiet 1961-1985
Syse, Jan P. Høyre 1965-1997
Systad, Ivar Kristelig Folkeparti 2001-2005
Syversen, Hans Olav Kristelig Folkeparti 1989-2017
Syversen, Jeanette Onarheim Rødt 2021-2025
Syversen, Svein Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Syvertsen, Lene Arbeiderpartiet 1993-1997
Syvertsen, Trine Hilmer Kristelig Folkeparti 2013-2017
Sæberg, Berge Senterpartiet 1969-1981
Sæbø, Håvard Senterpartiet 2021-2025
Sæbø, Nils Arbeiderpartiet 1954-1961
Sæbø, Nina Ve Fremskrittspartiet 2017-2021
Sæbø, Åse Tønnessen Kristelig Folkeparti 2001-2005
Sæbønes, Ann-Marit Arbeiderpartiet 1985-1989
Sæbønes, Ruth Karny Arbeiderpartiet 1961-1965
Sæle, Anita Apelthun Kristelig Folkeparti 1981-2005
Sæle, Lise-May Høyre 2017-2025
Sælensminde, Åse Arbeiderpartiet 1993-2001
Sælthun, Ambjørg Senterpartiet 1969-1985
Sæstad, Bjørn Høyre 2009-2013
Sæter, Arne Kristelig Folkeparti 1969-1973
Sæter, Inger Lise Senterpartiet 1997-2001
Sæter, Lars Kristelig Folkeparti 1954-1961
Sæterhaug, Trond Martin Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Sæterøy, Anders Arbeiderpartiet 1945-1969
Sæterøy, Sidsel Høyre 2013-2017
Sæther, Alvilde Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Sæther, Astra Maria Høyre 1950-1953
Sæther, Birger Arbeiderpartiet 1977-1981
Sæther, Inger Johanne Høyre 1961-1969
Sæther, Ingvar Senterpartiet 1977-1981
Sæther, Kjell H. Arbeiderpartiet 1997-2001
Sæther, Ole-Jacob Høyre 1981-1985
Sæther, Per Høyre 1977-1985
Sæthern, Bergitte Høyre 1954-1961
Sæthern, Julie Therese Høyre 1961-1969
Sæthre, Jakob D. Senterpartiet 1993-1997
Sæthre, Tor Erling Fremskrittspartiet 2013-2017
Sætre, Bjørg H. Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Sætre, Magnar Arbeiderpartiet 1985-1997
Sætre, Yngve Høyre 2017-2025
Sætren, Olav Per Anders Langes Parti 1973-1977
Sætrevik, Lars Arbeiderpartiet 1965-1969
Sættem, Thor Kleppen Høyre 1993-1997
Sæverud, Bjarne Peder Olai Venstre 1945-1949
Sævik, Per Rolf Kristelig Folkeparti 1977-1993
Søberg, Hanne Varhaug Senterpartiet 1993-2001
Søgaard, Aage William Arbeiderpartiet 1969-1973
Sølberg, Signe Bakke Miljøpartiet De Grønne 2021-2025
Sølyst, Hans Arbeiderpartiet 1950-1953
Sømme, Marie Høyre 1945-1953
Søndergaard, Synnøve Arbeiderpartiet 2001-2009
Sønnerheim, Kristin Høyre 1965-1981
Sønnevik, Nils Venstre 1958-1965
Sønstebø, Jørgen Kristelig Folkeparti 1973-1985
Sønstegaard, Jorid Annie Kristelig Folkeparti 1997-2001
Sønsterud, Tone Merete Arbeiderpartiet 2001-2021
Sørby, Magne Høyre 2021-2025
Sørbø, Kjetil Kristelig Folkeparti 2005-2009
Søreide, Ine Eriksen Høyre 1997-2025
Søreng, Per-Inge Kristelig Folkeparti 1981-1985
Sørensen, Arne Hjorth Kristelig Folkeparti 1973-1977
Sørensen, Heidi Sosialistisk Venstreparti 2001-2013
Sørensen, Karl Ingolf Venstre 1954-1961
Sørensen, Olaf Arbeiderpartiet 1945-1957
Sørfonn, Ingebrigt S. Kristelig Folkeparti 1993-2009
Sørgaard, Sturla Arbeiderpartiet 2009-2013
Sørheim, Ingjald Ørbeck Arbeiderpartiet 1969-1973
Sørheim, Kari Kristelig Folkeparti 1997-2005
Sørhus, Ola T. Høyre 1981-1985
Sørlie, Fredrik Tiochta Arbeiderpartiet 2021-2025
Sørmo, Georg Senterpartiet 2021-2025
Sørmo, Karl Per Fremskrittspartiet 1989-1993
Sørsdal, Martin Bast Arbeiderpartiet 2013-2017
Sørvik, Gørild Støve Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Sørvik, Terje Arbeiderpartiet 2009-2025
Søraa, Gerd Det Nye Folkepartiet 1977-1981
Søttar, Hanne Dyveke Fremskrittspartiet 1997-2025
Søvik, Kristi Thorson Kristelig Folkeparti 1977-1981
Søviknes, Terje Fremskrittspartiet 1997-2001
Søyland, Charlotte Hansen Fremskrittspartiet 2013-2017
Søyland, Olav Kristelig Folkeparti 1965-1973
Søyseth, Jenny Høyre 1973-1977
Saanum, Håvard Sagbakken Arbeiderpartiet 2021-2025