Biografier

Her finner du biografiene til alle representanter, vararepresentanter og regjeringsmedlemmer helt tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved at du skriver representantenes navn i søket.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

A

Ali, Athar Rød Valgallianse 1993-1997
Almaas, Einar Fremskrittspartiet 2009-2013
Almaas, Per Arbeiderpartiet 1950-1953
Almeland, Grunde Venstre 2017-2021
Almendingen, Marit Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Almenningen, Gurid Arbeiderpartiet 1950-1957
Almestrand, Wenche Kristin Haug Fremskrittspartiet 2013-2017
Almli, Anna Konstanse Holan Høyre 2017-2021
Almli, Oddbjørn Senterpartiet 1985-1989
Almlid, Kolbjørn Senterpartiet 1989-1993
Almlid, Torbjørn Senterpartiet 1989-1993
Alsaker, Svein Kristelig Folkeparti 1977-1993
Al-Samarai, Zaineb Arbeiderpartiet 2017-2021
Alseth, Maria Fremskrittspartiet 2013-2017
Alstad, Jon Olav Arbeiderpartiet 1993-2005
Alstadheim, Håkon Venstre 2013-2017
Alstadsæter, Tove Høyre 2013-2017
Alsvik, Peder Arbeiderpartiet 1931-1953
Alvestad, Anton Ludvik Arbeiderpartiet 1922-1957
Alvheim, John I. Fremskrittspartiet 1973-2005
Alvheim, Kjell Venstre 1981-1985
Alvær, Aud Venstre 1969-1973
Amundsen, Agnes Bergliot Høyre 1945-1949
Amundsen, Ann Iren Arbeiderpartiet 2017-2021
Amundsen, Anne Mette Arbeiderpartiet 1997-2001
Amundsen, Asle Sosialistisk Venstreparti 1985-1989
Amundsen, Cathrine S. Senterpartiet 2001-2005
Amundsen, Gry-Anette Rekanes Fremskrittspartiet 2013-2017
Amundsen, Marit Fremskrittspartiet 2009-2013
Amundsen, Per-Willy Fremskrittspartiet 2001-2021
Amundsen, Steinar Sosialistisk Venstreparti 2005-2013
Amundsen, Terje Senterpartiet 2001-2005
Anda, Randi Kristelig Folkeparti 1954-1969
Anda, Torgeir Venstre 2017-2021
Andenæs, Johs. Venstre 1958-1961
Andenæs, Tønnes Madsson Arbeiderpartiet 1969-1977
Andersen, Alexander Fosse Senterpartiet 2005-2021
Andersen, Alf Henry Arbeiderpartiet 1945-1949
Andersen, Anne Berit Høyre 1997-2009
Andersen, Anne Grethe Beck Arbeiderpartiet 1989-1993
Andersen, Asbjørn Arbeiderpartiet 1973-1993
Andersen, Britt Giske Venstre 2013-2017
Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet 1985-2021
Andersen, Erik Fremskrittspartiet 1989-2005
Andersen, Eva Kristin Fremskrittspartiet 2013-2021
Andersen, Evelyn Arbeiderpartiet 1965-1977
Andersen, Geir Øystein Kristelig Folkeparti 2001-2005
Andersen, Grethe Anita Fremskrittspartiet 2017-2021
Andersen, Hege Nøhr Arbeiderpartiet 1993-1997
Andersen, Hjalmar Arbeiderpartiet 1945-1949
Andersen, Håkon Fremskrittspartiet 2001-2005
Andersen, Håkon Arbeiderpartiet 1997-2001
Andersen, Johan Arbeiderpartiet 1945-1969
Andersen, Karin Sosialistisk Venstreparti 1989-2021
Andersen, Karl Gustav Arbeiderpartiet 1950-1953
Andersen, Kolbjørg Malfrid Senterpartiet 1961-1965
Andersen, Leif Arbeiderpartiet 1973-1977
Andersen, Leif Christian Senterpartiet 2013-2017
Andersen, Liv Arbeiderpartiet 1965-1985
Andersen, Magnus Arbeiderpartiet 1965-1973
Andersen, Martin Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Andersen, Odd Arbeiderpartiet 1993-1997
Andersen, Olaug Arbeiderpartiet 1965-1973
Andersen, Ragnvald Mikal Arbeiderpartiet 1954-1965
Andersen, Rolf Arbeiderpartiet 1969-1973
Andersen, Rolf Erling Arbeiderpartiet 1997-2005
Andersen, Signe Lovise Arbeiderpartiet 1954-1957
Andersen, Torbjørn Fremskrittspartiet 1997-2009
Andersen, Torgeir Høyre 1969-1977
Andersen, Vidar Fremskrittspartiet 2001-2021
Andersen, Wenche Haffnes Fremskrittspartiet 2005-2013
Anderssen, Finn Høyre 1973-1977
Andersson, Reidun Sosialistisk Venstreparti 1981-1985
André, Beate Kristelig Folkeparti 1989-1993
Andreassen, Arnfinn Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Andreassen, Arnold Mathias Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Andreassen, Bjørg Arbeiderpartiet 1985-1989
Andreassen, Brit I. H. Høyre 2001-2005
Andreassen, Dagmar Mary Arbeiderpartiet 1945-1961
Andreassen, Einar Arbeiderpartiet 1945-1961
Andreassen, Harriet Arbeiderpartiet
Andreassen, Jarle Fremskrittspartiet 2009-2013
Andreassen, Jorhill Høyre 1989-1997
Andreassen, Kari Arbeiderpartiet 1993-1997
Andreassen, Kari Anne Bøkestad Senterpartiet 2017-2021
Andreassen, Reidun Arbeiderpartiet 1985-1993
Andreassen, Rudolf Valdemar Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Andreassen, Tormod Venstre 2005-2009
Andreassen, Wilfred Framtid for Finnmark 1989-1993
Andresen, Else Brandvoll Senterpartiet 1993-2001
Andresen, Hanne Kvifte Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Andresen, Helge Høyre 1989-1993
Andresen, Knut Høyre 1961-1965
Andresen, Rannveig Kvifte Sosialistisk Venstreparti 2005-2017
Andresen, Sverre Oddvar Arbeiderpartiet 1965-1969
Andrå, Jon Arbeiderpartiet 1925-1949
Anfinnsen, Leif Erling Arbeiderpartiet 1954-1957
Angell, Anne Mette Høyre 1993-1997
Angell, Aud Eline Kristelig Folkeparti 1981-1985
Angell, Hanna Berg Arbeiderpartiet 1961-1973