Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

Å

Aaberg, Kristi Høyre 1958-1961
Aabrek, Kjell Gjøstein Arbeiderpartiet 1950-1957
Aaby, Gunhild Senterpartiet 1961-1965
Aadland, Birger Kristelig Folkeparti 1965-1969
Aadland, Nils Marton Høyre 2005-2009
Ådland, Øystein Kristelig Folkeparti 1997-2005
Aadnesen, Olav Arbeiderpartiet 1945-1949
Aafos, Ivar Venstre 1965-1969
Aagesen, Brynjulf Kristelig Folkeparti 1997-2001
Ågotnes, Gunnbjørg Marit Traa Høyre 1985-1989
Aakenes, Egil Arbeiderpartiet 1965-1969
Aakervik, Anne Arbeiderpartiet 1989-1993
Aakre, Bodil Høyre 1965-1977
Aakre, Oddny Margit Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Åkredalen, Elisabeth Wickstrøm Arbeiderpartiet 2013-2017
Aakvaag, Ruth Kleppe Høyre 1989-1993
Aaland, Bente Irene Arbeiderpartiet 2021-2025
Aalberg, Anne-Mari Fremskrittspartiet 2005-2009
Aalberg, Toralf Arbeiderpartiet 1965-1969
Aalerud, Rolf Kristelig Folkeparti 1981-1985
Ålgård, Gabriel Høyre 1977-1981
Aall, Arnfrid Høyre 1993-1997
Aalmo, John Høyre 1954-1961
Aam, Åse Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Aamelfot, Fred Willy Bakke Arbeiderpartiet 2009-2013
Aamland, Tolv Venstre 1945-1949
Åmland, Torkil Fremskrittspartiet 2009-2021
Aamlid, Hallvard Venstre 1997-2001
Aamo, Reidar Magnus Arbeiderpartiet 1945-1965
Åmo, Trond Kystpartiet 2001-2005
Aamodt, Harald Høyre 1950-1953
Aamot, Eimund Kristelig Folkeparti 1981-1985
Åmås, Ingeborg Venstre 1965-1969
Aandstad, Karen Helene Senterpartiet 1965-1973
Aanes, Maria Hoff Fremskrittspartiet 2001-2005
Aanes, Sigbjørn Høyre 2005-2009
Aano, Jakob Kristelig Folkeparti 1965-1985
Aanstad, Arvid Kristelig Folkeparti 1985-1989
Aarbergsbotten, Torhild Høyre 2009-2017
Aardal, Elias Kristelig Folkeparti 1969-1977
Aardal, Hans Høyre 1965-1973
Aarebrodt, Alice Høyre 2017-2021
Aarebrot, Yngvar Kristelig Folkeparti 2001-2005
Aarhus, Dag Inge Høyre 2013-2017
Åril, Siri Kristelig Folkeparti 1989-1993
Aarnes, Grete Oddny Arbeiderpartiet 1981-1985
Åros, Stein Arbeiderpartiet 1981-1993
Aarrestad, Inger Lise Høyre 2001-2005
Aarrestad, Unn Senterpartiet 1981-2001
Aarset, John-Ragnar Høyre 2001-2009
Årseth, Inger Jorun Senterpartiet 1997-2001
Årsheim, Inger G. Arbeiderpartiet 1989-1993
Aarstad, Bjørn Arbeiderpartiet 1977-1981
Aarum, Marit Johanne Venstre 1954-1957
Aarvelta, Knut Arbeiderpartiet 1981-1989
Aarvik, Egil Kristelig Folkeparti 1958-1977
Aarvold, Karoline Høyre 2021-2025
Aarvold, Olaf Venstre 1950-1961
Aarøen, Magne Kristelig Folkeparti 1981-2005
Årøen, Åsta Venstre 2013-2017
Aarønes, Karl Johan Arbeiderpartiet 1950-1953
Ås, Berit Sosialistisk Venstreparti 1969-1981
Aas, Harald Senterpartiet 1977-1981
Aas, Johan Fremskrittspartiet 2017-2025
Aas, Per Almar Kristelig Folkeparti 1969-1989
Aas, Aage-Roar Kristelig Folkeparti 1989-1993
Åsbo, Eilif Senterpartiet 1961-1965
Aase, Olav Arbeiderpartiet 1945-1949
Aasen, Bjørn Martin Arbeiderpartiet 1981-1985
Aasen, Einar Arbeiderpartiet 2013-2017
Aasen, Elisabeth Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Aasen, Kirsten Arbeiderpartiet 1977-1981
Aasen, Liv Arbeiderpartiet 1969-1989
Aasen, Marianne Arbeiderpartiet 2005-2017
Åsen, Svenn Georg Arbeiderpartiet 1954-1961
Aas-Eng, Erling Senterpartiet 1993-1997
Aase-Nilsen, Per Arbeiderpartiet 1958-1965
Aasen-Svensrud, Maria Arbeiderpartiet 2013-2025
Aaserud, James Falck Høyre 1958-1965
Aaserød, Elisabeth Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Åsgard, Elenus Arbeiderpartiet 1945-1949
Aasgard, Lars Amandus Kristelig Folkeparti 1954-1969
Aasgaard, Grethe Fremskrittspartiet 1997-2009
Åsheim, Veronica Pedersen Fremskrittspartiet 2013-2017
Aasland, Anna Maria Høyre 1973-1977
Åsland, Jørgen Senterpartiet 1993-1997
Aasland, Karl Senterpartiet 1969-1977
Aasland, Kjetil Gammelsrud Høyre 1989-1993
Aasland, Terje Arbeiderpartiet 2005-2025
Aasland, Tora Sosialistisk Venstreparti 1985-1993
Aasland, Aaslaug Arbeiderpartiet
Aaslid, Bjarne Arbeiderpartiet 1954-1957
Aasrud, Rigmor Arbeiderpartiet 1993-2025