Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

Ø

Øberg, Hans A. Høyre 1989-1993
Ødegaard, Ivar Arbeiderpartiet 1969-1985
Ødegaard, Iver Arbeiderpartiet 1973-1977
Ødegaard, Kari Kristelig Folkeparti 1965-1969
Ødegård, Lars Arbeiderpartiet 1993-2005
Ødegård, Rolf Arbeiderpartiet 1993-1997
Ødegård, Tove Nordli Arbeiderpartiet 1989-1997
Ødegården, Lars Erik Fremskrittspartiet 2009-2013
Øen, Finn Venstre 1945-1953
Øen, Olaf Arbeiderpartiet 1973-1989
Øen, Olaug Arbeiderpartiet 1981-1985
Øie, Kjell Erik Arbeiderpartiet 2005-2009
Øien, Arne Arbeiderpartiet
Øien, Erik Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Øieren, Helge Høyre 1973-1981
Øines, Odin Kristian Arbeiderpartiet 1945-1949
Øisang, Ingebjørg Arbeiderpartiet 1934-1957
Økland, Kari Kristelig Folkeparti 1997-2005
Økland, Ståle Høyre 2001-2005
Øksenholt, Dagfinn Arbeiderpartiet 1977-1981
Øksnes, Oskar Arbeiderpartiet 1961-1965
Øksnevad, Monrad Bondepartiet 1945-1953
Øksnevad, Toralv Venstre 1931-1957
Øraker, Svein Olsen Arbeiderpartiet 1922-1949
Ørebech, Peter Senterpartiet 2009-2013
Øren, Marianne Venstre 2013-2017
Ørnhøi, Stein Sosialistisk Venstreparti 1977-1985
Ørnlo, Heidi Arbeiderpartiet 2009-2013
Ørud, Birgit Bondepartiet 1954-1961
Østberg, Ivar Kristelig Folkeparti 1997-2005
Østby, Anita Venstre 2005-2009
Østby, Johan Senterpartiet 1965-1977
Østby, Nils Arbeiderpartiet 1945-1949
Østeby, Nicolai Høyre 2021-2025
Østensen, Kai Steffen Arbeiderpartiet 2017-2025
Østergren, Rune Ernst Fremskrittspartiet 2021-2025
Østhagen, Margot Arbeiderpartiet 1961-1965
Østhagen, Sverre Georg Arbeiderpartiet 1950-1957
Østmoe, Åse Grønlien Senterpartiet 1993-2001
Østreim, Jan Arbeiderpartiet 1977-1989
Østreim, Ludvik Kristelig Folkeparti 1950-1953
Østreim, Oddvar Fremskrittspartiet 2013-2017
Østrem, Bjørg-Irene Venstre 2005-2009
Østtveit, Johannes Kristelig Folkeparti 1965-1973
Østvold, Per Sosialistisk Venstreparti 1993-2005
Øverbye, Charlotte Jahren Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Øvergård, Kjell Arbeiderpartiet 1997-2001
Øverhaug, Bjarne Arbeiderpartiet 1969-1977
Øverland, Berge Johannes Venstre 1954-1957
Øverland, Kai Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Øveraas, Eli Sollied Senterpartiet 1993-2009
Øvrebø, Nils Olsen Bondepartiet 1945-1953
Øvrebø, Vegard Bjørntvedt Kristelig Folkeparti 2001-2005
Øvregard, Kåre Arbeiderpartiet 1977-1989
Øvrevoll, Tone-Beathe Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Øvrum, Arne Arbeiderpartiet 1950-1953
Øvstegård, Freddy André Sosialistisk Venstreparti 2017-2025
Øvsthun, Tore Fremskrittspartiet 1997-2001
Øyan, Jon Reidar Arbeiderpartiet 2017-2025
Øyangen, Gunhild Elise Arbeiderpartiet 1989-2021
Øyangen, Irene Arbeiderpartiet 2005-2009
Øye, Asbjørn Venstre 1945-1949
Øye, Signe Arbeiderpartiet 1993-2009
Øyen, Jarmund Arbeiderpartiet 1993-2001
Øygarden, Eivind Senterpartiet 1969-1977
Øygarden, Laila Arbeiderpartiet 1977-1981
Øygarden, Rune Høyre 2009-2013
Øyna, Tora Senterpartiet 1958-1965
Øynes, Arne Dagfinn Kristelig Folkeparti 1997-2001