Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

A

Andersen, Ragnvald Mikal Arbeiderpartiet 1954-1965
Andersen, Rolf Arbeiderpartiet 1969-1973
Andersen, Rolf Erling Arbeiderpartiet 1997-2005
Andersen, Signe Lovise Arbeiderpartiet 1954-1957
Andersen, Torbjørn Fremskrittspartiet 1997-2009
Andersen, Torgeir Høyre 1969-1977
Andersen, Vidar Fremskrittspartiet 2001-2021
Andersen, Wenche Haffnes Fremskrittspartiet 2005-2013
Anderssen, Finn Høyre 1973-1977
Andersson, Reidun Sosialistisk Venstreparti 1981-1985
André, Beate Kristelig Folkeparti 1989-1993
Andreassen, Arnfinn Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Andreassen, Arnold Mathias Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Andreassen, Bjørg Arbeiderpartiet 1985-1989
Andreassen, Brit I. H. Høyre 2001-2005
Andreassen, Dagmar Mary Arbeiderpartiet 1945-1961
Andreassen, Einar Arbeiderpartiet 1945-1961
Andreassen, Harriet Arbeiderpartiet
Andreassen, Jarle Fremskrittspartiet 2009-2013
Andreassen, Jorhill Høyre 1989-1997
Andreassen, Kari Arbeiderpartiet 1993-1997
Andreassen, Kari Anne Bøkestad Senterpartiet 2017-2021
Andreassen, Reidun Arbeiderpartiet 1985-1993
Andreassen, Rudolf Valdemar Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Andreassen, Tormod Venstre 2005-2009
Andreassen, Wilfred Framtid for Finnmark 1989-1993
Andreetta, Estela Pastor Soares Rødt 2021-2025
Andresen, Else Brandvoll Senterpartiet 1993-2001
Andresen, Erlend Andreas Malvik Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Andresen, Hanne Kvifte Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Andresen, Helge Høyre 1989-1993
Andresen, Knut Høyre 1961-1965
Andresen, Rannveig Kvifte Sosialistisk Venstreparti 2005-2017
Andresen, Sverre Oddvar Arbeiderpartiet 1965-1969
Andrå, Jon Arbeiderpartiet 1925-1949
Andvik, Per-Asbjørn Senterpartiet 2021-2025
Anfinnsen, Leif Erling Arbeiderpartiet 1954-1957
Angell, Anne Mette Høyre 1993-1997
Angell, Aud Eline Kristelig Folkeparti 1981-1985
Angell, Hanna Berg Arbeiderpartiet 1961-1973
Angell, Jørn-Cato Fremskrittspartiet 2009-2013
Angelsen, Peter Senterpartiet 1981-1997
Angeltveit, Geir Venstre 2021-2025
Angelvik, Roy Arild Fremskrittspartiet 2013-2021
Anker, Berit Høyre 1965-1973
Anmarkrud, Borghild Senterpartiet 1965-1969
Anmarkrud, Frode Falch Sosialistisk Venstreparti 2005-2013
Anmarkrud, Åshild Kristelig Folkeparti 1997-2001
Anshus, Ella Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Ansnes, Erna Arbeiderpartiet 1997-2001
Anthoni, Anna Berentine Arbeiderpartiet 1937-1953
Anti, Nancy P. Senterpartiet 2017-2025
Antonsen, Marianne Arbeiderpartiet 2005-2009
Antonsen, Svein H. Fremskrittspartiet 1997-2001
Antonsen, Thor-Martin Senterpartiet 1981-1985
Anundsen, Anders Fremskrittspartiet 1997-2017
Anvik, Knut Fremskrittspartiet 1997-2001
Anvik, Marie Helene Senterpartiet 1958-1969
Anvik, Nils-Olav Høyre 1977-1981
Apeland, Ola S. Senterpartiet 1989-1997
Apeland, Åsmund Senterpartiet 1969-1973
Apenes, Georg Høyre 1977-1989
Arakia, Yassine Høyre 2017-2021
Archer, Tomas C. Arbeiderpartiet 2009-2013
Arends, Carmen Fuentes Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Arff, Andreas Fremskrittspartiet 2021-2025
Arholm, Kjell Magnus Høyre 1981-1985
Arneberg, Thorleif Høyre 1958-1961
Arnegard, Tore Kristelig Folkeparti 1997-2001
Arnem, Mari Lund Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Arnesen, Bendiks H. Arbeiderpartiet 1989-2013
Arnesen, Grete Arbeiderpartiet 1969-1973
Arnesen, Jannike Sveinsdatter Arbeiderpartiet 2013-2021
Arnesen, Kjell Høyre 1958-1965
Arnestad, Knut Arbeiderpartiet 1969-1973
Arnstad, Eli Senterpartiet 1985-1993
Arnstad, Marit Senterpartiet 1993-2025
Arntsen, Frode Kristelig Folkeparti 1993-1997
Arntsen, John Fremskrittspartiet 1997-2001
Arntzen, Arthur Arbeiderpartiet 1937-1957
Arntzen, Lena Høyre 2021-2025
Arnøy, Siri Hall Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Aronsen, Gunvor Høyre 1981-1985
Arvola, Frøydis Sosialistisk Venstreparti 1977-1981
Aschim, Ingeborg Kristine Bondepartiet 1954-1961
Asdahl, Erland Senterpartiet 1954-1981
Asdahl, Kristian Høyre 1954-1969
Asheim, Henrik Høyre 2009-2025
Asheim, Nils Venstre 1945-1949
Ask, Kari Martine Kolbræk Senterpartiet 2009-2013
Ask, Kirsten Hertzberg Arbeiderpartiet 1977-1981
Askeland, Jon Senterpartiet 2013-2021
Askildsen, Arne Kristelig Folkeparti 1954-1957
Askildsen, Tore Kristelig Folkeparti 2017-2021
Askvik, Olav Venstre 1965-1969
Aslaksen, Marit Venstre 1977-1981
Asmyhr, Hans Frode Kielland Fremskrittspartiet 2005-2013
Aspaker, Elisabeth Vik Høyre 1989-2017
Aspeflaten, Lars Venstre 1954-1957
Asphaug, Per Høyre 1985-1993