Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

B

Berg, Arna Høyre 1977-1981
Berg, Arve Arbeiderpartiet 1973-1989
Berg, Aslaug Senterpartiet 1965-1969
Berg, Bjørgulv T. Kristelig Folkeparti 1985-1989
Berg, Gunnar Venstre 1965-1969
Berg, Hallgrim Høyre 1977-2001
Berg, Hanna Therese Arbeiderpartiet 1993-1997
Berg, Hans Kristelig Folkeparti 1954-1969
Berg, Jan Arbeiderpartiet 1973-1985
Berg, Kari Elise Høyre 1969-1973
Berg, Kittill Kristoffersen Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Berg, Klara Kristelig Folkeparti 1981-1989
Berg, Kristiane Arbeiderpartiet 2009-2013
Berg, Lan Marie Nguyen Miljøpartiet De Grønne 2021-2025
Berg, Margareth Hoff Fremskrittspartiet 2005-2021
Berg, Olav Hermann Arbeiderpartiet 1954-1961
Berg, Per Martin Venstre 2017-2021
Berg, Ronny Fremskrittspartiet 2013-2017
Berg, Sivert Arbeiderpartiet 2005-2009
Bergan, Eilef Høyre 1965-1969
Bergan, Silje Rødt 2021-2025
Berge, Anne Sofie Kristelig Folkeparti 1997-2001
Berge, Anton Arbeiderpartiet 1950-1953
Berge, Frode Arbeiderpartiet 1993-2009
Berge, Gerd Eli Senterpartiet 2013-2017
Berge, Gunnar Arbeiderpartiet 1969-1993
Berge, Kjell Arbeiderpartiet 1973-1977
Berge, Knut Senterpartiet 1993-1997
Berge, Reidun Vigestad Kristelig Folkeparti 1993-2005
Berge, Renate Sølversen Høyre 2017-2025
Berge, Steinar Høyre 2001-2005
Berge, Syver Senterpartiet 1981-1997
Berge, Torgeir Andreas Arbeiderpartiet 1950-1961
Berge, Toril Venstre 2013-2017
Bergebakken, Hilde Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Bergem, Harald Kristelig Folkeparti 1965-1969
Bergem, Kristin Aase Kristelig Folkeparti 1985-1989
Bergem, Mina Jørgensen Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Bergen, Karl Arbeiderpartiet 1950-1953
Berger, Anne Senterpartiet 2005-2009
Berger, Gerd Olaug Senterpartiet 1965-1969
Berger, Mona Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Berger, Torer Høyre 1989-1993
Bergersen, Birger Martin Arbeiderpartiet
Bergesen, Ole Høyre 1954-1965
Berget, Grete Arbeiderpartiet
Bergflødt, Marianne Høyre 1989-1993
Berggreen, Bernt Høyre 1973-1977
Berg-Hansen, Lisbeth Arbeiderpartiet 1997-2017
Berg-Hansen, Olaf Arbeiderpartiet 1950-1953
Bergheim, Kjetil Klakegg Arbeiderpartiet 2009-2013
Bergheim, Petter Inge Senterpartiet 1989-1993
Bergland, Arne Arbeiderpartiet 1997-2005
Bergli, Ellen Arbeiderpartiet 1997-2001
Berglyd, Margrethe Worning Kristelig Folkeparti 1989-1993
Berglyd, Ruth Evy Senterpartiet 2013-2017
Bergmål, Astrid Arbeiderpartiet 2001-2005
Bergo, Lars Venstre 1958-1965
Bergo, Magnar Lund Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Bergset, Alv O. Kristelig Folkeparti 1981-1993
Bergsgård, Arne Venstre 1945-1949
Bergsland, Anders Høyre 1965-1973
Bergsland, Egil Arbeiderpartiet 1973-1981
Bergslid, Elisabeth Klæboe Senterpartiet 1977-1981
Bergstrøm, Finn Arbeiderpartiet 1981-1985
Bergstø, Kirsti Sosialistisk Venstreparti 2005-2025
Bergsvåg, Arne Senterpartiet 2005-2021
Berg-Sæther, Bjarne Arbeiderpartiet 1965-1973
Bergundhaugen, Erling Arbeiderpartiet 1977-1981
Bergundhaugen, Randi Høyre 2013-2017
Bergvin, Aase Kristelig Folkeparti 1973-1977
Berland, Eli Årdal Høyre 2005-2009
Berland, Kjartan Høyre 2013-2021
Bernander, John G. Høyre 1989-1993
Bernander, Mathias Høyre 2017-2021
Berntsen, Anders Høyre 1945-1949
Berntsen, Jostein Arbeiderpartiet 1977-1989
Berntsen, Parelius Hjalmar Bang Arbeiderpartiet 1945-1965
Berntsen, Sverre Arbeiderpartiet 1954-1957
Berntsen, Thorbjørn Arbeiderpartiet 1965-1997
Berntsen, Øyvind Fremskrittspartiet 2013-2017
Berntzen, Kirsten Olga Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Berrami, Reidun Hadisha Fremskrittspartiet 2005-2009
Berrefjord, Oddvar Arbeiderpartiet 1965-1977
Berrefjord, Pål Arbeiderpartiet 2001-2005
Bersaas, Emilie Arbeiderpartiet 2013-2017
Berthelsen, Bernhard Venstre 1945-1953
Berthelsen, Kari Fremskrittspartiet 1997-2001
Berthelsen, Knud Edmund Venstre 2005-2009
Berthelsen, Steinar Arbeiderpartiet 2009-2017
Bertnes, Arne Høyre 1958-1961
Besserud, Odd Michael Arbeiderpartiet 1961-1965
Bettum, Berit M. M. H. Høyre 1977-1985
Bettum, Frithjof Høyre 1945-1953
Bettum, Tor Magnus Høyre 1965-1969
Beyer, Sindre Fossum Arbeiderpartiet 2005-2009
Bie-Larsen, Gunnar Høyre 1969-1973
Birkeland, Anne Kari Kristelig Folkeparti 2005-2009
Birkeland, Asbjørn Senterpartiet 2017-2021
Birkeland, Jan Edvin Arbeiderpartiet 1993-1997