Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

H

Handegard, Sigrid Brattabø Senterpartiet 2005-2017
Handeland, Jone Arbeiderpartiet 1997-2001
Handeland, Margrethe Senterpartiet 2021-2025
Handeland, Tobias Langås Rødt 2021-2025
Haneberg, Hans Bernhard Arbeiderpartiet 1969-1973
Hanekamhaug, Mette Fremskrittspartiet 2009-2017
Hanken, Svein-Helge Høyre 2009-2013
Hannesson, Anne Høyre 1989-1993
Hannevig, Merete Fremskrittspartiet 2005-2009
Hanselmann, Knut Fremskrittspartiet 1981-1993
Hansen, Agnar Senterpartiet 2009-2013
Hansen, Ansgar Imanuel Arbeiderpartiet 1950-1953
Hansen, Bjørn Fremskrittspartiet 1997-2001
Hansen, David Kristelig Folkeparti 1997-2005
Hansen, Ellen Gjerpe Høyre 1985-2001
Hansen, Ernst Sosialistisk Folkeparti 1961-1965
Hansen, Espen Torsteinsbø Arbeiderpartiet 2005-2009
Hansen, Eva Kristin Arbeiderpartiet 2005-2025
Hansen, Gabriel Julius Kristelig Folkeparti 1954-1957
Hansen, Geir M. Kristelig Folkeparti 1993-1997
Hansen, Geir-Ketil Sosialistisk Venstreparti 1989-2013
Hansen, Gunn Kari Krohn Arbeiderpartiet 1989-1993
Hansen, Guttorm Arbeiderpartiet 1958-1985
Hansen, Halvar Arbeiderpartiet 1981-1985
Hansen, Harald E. Senterpartiet 1997-2005
Hansen, Harry Arbeiderpartiet 1954-1981
Hansen, Haakon Aksel Kristian Jølle Venstre 1965-1969
Hansen, Hårek Ludvig Høyre 1945-1949
Hansen, Inger Lise Kristelig Folkeparti 2001-2005
Hansen, Ingvald Arnold Arbeiderpartiet 1954-1957
Hansen, Ivar Arbeiderpartiet 1973-1977
Hansen, Karianne Fremskrittspartiet 2009-2013
Hansen, Karstein Fremskrittspartiet 1997-2005
Hansen, Kjell Børre Arbeiderpartiet 2009-2013
Hansen, Kjell-Ivar Arbeiderpartiet 1997-2001
Hansen, Knut Werner Arbeiderpartiet 1997-2009
Hansen, Kåre Arbeiderpartiet 1961-1965
Hansen, Kåre Martin Arbeiderpartiet 1958-1969
Hansen, Kåre Øistein Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Hansen, Leif Arbeiderpartiet 1945-1957
Hansen, Lillian Arbeiderpartiet 2005-2013
Hansen, Marianne Grimstad Høyre 2013-2017
Hansen, Markus Rødt 2017-2021
Hansen, May Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Hansen, Odin Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Hansen, Otto Arbeiderpartiet 1950-1961
Hansen, Ragnar Johannes Arbeiderpartiet 1945-1953
Hansen, Roger Arbeiderpartiet 2017-2021
Hansen, Rolf Arthur Arbeiderpartiet
Hansen, Runbjørg Bremset Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Hansen, Sidsel Høyre 1997-2001
Hansen, Sigvald Oppebøen Arbeiderpartiet 1993-2013
Hansen, Siv Elin Sosialistisk Venstreparti 2013-2021
Hansen, Steinar Sosialistisk Venstreparti 1981-1985
Hansen, Stine Venstre 2017-2021
Hansen, Svein Roald Arbeiderpartiet 2001-2021
Hansen, Terje Fremskrittspartiet 2021-2025
Hansen, Tone E. Berge Arbeiderpartiet 2021-2025
Hansen, Torbjørn Høyre 1997-2009
Hansen, Tore Arbeiderpartiet 1993-1997
Hansen, Trond Arbeiderpartiet 1989-1993
Hansen, Øivind Arbeiderpartiet 1981-1985
Hansen, Øystein Langholm Arbeiderpartiet 2013-2021
Hansen-Krone, Margit Høyre 1961-1989
Hansen-Tangen, Yngvar Høyre 2001-2005
Hanserud, Eli Fremskrittspartiet 2005-2009
Hanslien, Anton Arbeiderpartiet 1954-1957
Hanssen, Agnete Masternes Arbeiderpartiet 2021-2025
Hanssen, Bjarne Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Hanssen, Bjarne Håkon Arbeiderpartiet 1989-2009
Hanssen, Elfrida Kristine Arbeiderpartiet 1954-1961
Hanssen, Hans Martin Arbeiderpartiet 1950-1953
Hanssen, Harald Johan Høyre 1961-1973
Hanssen, Helge Arbeiderpartiet 1954-1961
Hanssen, Kjell Høyre 1969-1973
Hanssen, Lars Joakim Fremskrittspartiet 2005-2013
Hanssen, Marit Stubberud Arbeiderpartiet 2021-2025
Hanssen, Mathias Willassen Høyre 2017-2021
Hanssen, Oddbjørn Kristelig Folkeparti 1997-2005
Hanssen, Tonje Arbeiderpartiet 1965-1973
Hanssen, Torill Ø. Fremskrittspartiet 1989-2009
Hanssen, Trygve Arbeiderpartiet 1954-1961
Hanssen-Seppola, Andrine Senterpartiet 2021-2025
Hansson, Helga Arbeiderpartiet 1981-1985
Hansson, Rasmus Miljøpartiet De Grønne 2013-2025
Hansteen, Kirsten Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Haraldseid, Modolf Høyre 2021-2025
Haraldsen, Annikken Kjær Venstre 2005-2009
Haraldseth, Leif Arbeiderpartiet
Haraldstad, Magne Senterpartiet 1973-1977
Harberg, Svein Høyre 2009-2025
Hareide, Bodolf Høyre 1973-1977
Hareide, Einar Kristelig Folkeparti 1945-1965
Hareide, Gustav Fremskrittspartiet 1989-2001
Hareide, Knut Arild Kristelig Folkeparti 1997-2021
Harg, Morten Høyre 1981-1985
Harila, Kåre Kristelig Folkeparti 1997-2001
Harkestad, Britt Kristelig Folkeparti 1985-1993
Harlem, Gudmund Arbeiderpartiet
Harlem, Hanne Arbeiderpartiet