Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

J

Johansen, Morten Ørsal Fremskrittspartiet 2001-2021
Johansen, Odd Erik Kristelig Folkeparti 2001-2005
Johansen, Odd Harald Arbeiderpartiet 2005-2009
Johansen, Ole Venstre 1965-1969
Johansen, Ole-Jacob Fremskrittspartiet 2001-2021
Johansen, Petter Høyre 2001-2005
Johansen, Ragnvald Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Johansen, Reidar Sosialistisk Venstreparti 1989-1997
Johansen, Sigurd Marius Arbeiderpartiet 1954-1961
Johansen, Silje Høyre 2017-2021
Johansen, Terje Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Johansen, Terje Venstre 1997-2001
Johansen, Thomas Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Johansen, Thora Arbeiderpartiet 1958-1961
Johanson, Arvid Arbeiderpartiet 1954-1981
Johansson, Egil Arbeiderpartiet 1997-2001
Johnsen, Alf Bjarne Arbeiderpartiet 1981-1985
Johnsen, Astrid Arbeiderpartiet 1969-1973
Johnsen, Bjarne Arbeiderpartiet 1965-1969
Johnsen, Espen Granberg Arbeiderpartiet 2001-2013
Johnsen, Gerd Arbeiderpartiet 1997-2001
Johnsen, Gunnar Høyre 1973-1977
Johnsen, Håkon Arbeiderpartiet 1945-1973
Johnsen, Inger-Lise Arbeiderpartiet 1989-1993
Johnsen, Jan Høyre 1973-1977
Johnsen, Jan Høyre 1997-2001
Johnsen, Jennie Nicola Venstre 2005-2009
Johnsen, John Arbeiderpartiet 1993-1997
Johnsen, Joralf Kristiansen Arbeiderpartiet 1969-1973
Johnsen, Kitty Arbeiderpartiet 1973-1977
Johnsen, Kristin Ørmen Høyre 2013-2025
Johnsen, Marit Arbeiderpartiet 1993-1997
Johnsen, Marius Roheim Høyre 2017-2021
Johnsen, Nils Arild Senterpartiet 1993-1997
Johnsen, Per Kristelig Folkeparti 1973-1981
Johnsen, Sigbjørn Arbeiderpartiet 1973-1997
Johnsen, Simon Johan Hagvåg Arbeiderpartiet 2017-2021
Johnsen, Svetlana Konstantinova Fremskrittspartiet 2017-2021
Johnsen, Tor André Fremskrittspartiet 2001-2025
Johnsen, Torgeir Senterpartiet 2017-2021
Johnsen, Torhild Kristelig Folkeparti 1985-1989
Johnsen, Trygve Arbeiderpartiet 1973-1977
Johnsgaard, Anne Christel Arbeiderpartiet 1997-2001
Johnson, Hilde Frafjord Kristelig Folkeparti 1989-2001
Johnson, Ingjerd Høyre 1997-2001
Johnson, Merete Høyre 1981-1985
Johnsrud, Astrid Senterpartiet 1973-1989
Johnsrud, Kjell Høyre 1977-1981
Jokstad, Nils Høyre 1993-1997
Jolma, Oskar Framtid for Finnmark 1989-1993
Jonassen, Serine Høyre 2013-2017
Jondahl, Linda Haugland Arbeiderpartiet 2021-2025
Jonsmoen, Ola Venstre 1973-1977
Jonsrud, Dag Bjørnar Langseth Senterpartiet 1985-1993
Jonsterhaug, Martin Virkesdal Fremskrittspartiet 2021-2025
Jordahl, Asbjørn Reidar Arbeiderpartiet 1965-1981
Jordal, Kari Senterpartiet 2021-2025
Jordal, Per J. Senterpartiet 1993-2005
Josefsen, Eva Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Joten, Ola Arbeiderpartiet 1985-1989
Juliussen, Lasse Nordmelan Arbeiderpartiet 2009-2017
Juul, Anne Margrethe Høyre 1958-1961
Juul, Hilde Magda Senterpartiet 1993-1997
Juvik, Kjell-Idar Arbeiderpartiet 2013-2021
Juvik, Sverre Johan Arbeiderpartiet 1969-1977
Jæger, Vegard Johan Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Jære, Trond Nylende Senterpartiet 2005-2009
Jømne, Margit Arbeiderpartiet 1958-1961
Jønnes, Kari-Anne Høyre 2017-2025
Jønsson, Magne Arbeiderpartiet 1961-1965
Jørgensen, Arne Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Jørgensen, Geir Rødt 2021-2025
Jørgensen, Gunnar Friis Arbeiderpartiet 1981-1985
Jørgensen, Hans-Martin Høyre 1993-2001
Jørgensen, Kåre Ludwig Fremskrittspartiet 2013-2017
Jørgensen, Mona Høyre 2005-2009
Jørgensen, Ole Arbeiderpartiet 1950-1965
Jørgensen, Ragna Berget Arbeiderpartiet 1981-1997
Jørgensen, Ragnar Bondepartiet 1958-1961
Jørgentvedt, Aud Kristelig Folkeparti 1989-1997
Jørstad, Aud Arbeiderpartiet 1989-1993
Jørstad, Claus Morten Fremskrittspartiet 2009-2021
Jørstad, Eirik Høyre 2013-2017
Jørum, Asgeir Arbeiderpartiet 1945-1949
Jøsevold, Marius Meisfjord Sosialistisk Venstreparti 2009-2021
Jøssang, Knut Arbeiderpartiet 1961-1965
Jaastad, Sjur K. Høyre 1969-1973