Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

U

Udjus, Ragnar Senterpartiet 1973-1981
Udland, Alf Arbeiderpartiet 1958-1961
Udnes, Ole Kristian Høyre 1993-2001
Udøy, Birger Kristian Pedersen Venstre 1945-1949
Ueland, Anders Braut Senterpartiet 2021-2025
Ueland, Ole Gabriel Senterpartiet 1977-1993
Ugland, Ellen Høyre 2009-2017
Ugland, Karl Venstre 1950-1953
Uksnøy, Knut Larsson Bondepartiet 1931-1949
Ukvitne, Peder Johan Arbeiderpartiet 1945-1949
Ulbaasen, Ingebjørg Arbeiderpartiet 1997-2001
Ulfsten, Ingunn E. Kristelig Folkeparti 2009-2013
Ulla, Siv Katrin Arbeiderpartiet 2021-2025
Ulland, Eva Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Ullerlien, Helene Høyre 1981-1985
Ullmann, Boye Rødt 2021-2025
Ullmann, Ragnar Kristelig Folkeparti 1954-1957
Ulriksen, Petter Sexe Venstre 2021-2025
Ulset, Yngve Fremskrittspartiet 2001-2005
Ulsnæs, Thorvald Arbeiderpartiet 1945-1953
Ulsteen, Anne Marie Høyre 1985-1989
Ulstein, Dag-Inge Kristelig Folkeparti 2017-2025
Ulveseth, Ingvald Johan Arbeiderpartiet 1961-1973
Ulvestad, Eline Johanne Senterpartiet 1965-1969
Undebakke, Nils Peter Senterpartiet 2005-2009
Undeland, Karl Anton Høyre 1989-1993
Undem, Jill Eirin Senterpartiet 2021-2025
Undheim, Bjarne Senterpartiet 1961-1969
Unhjem, Elin Kristelig Folkeparti 1977-1981
Unhjem, Ragnar Kristelig Folkeparti 1969-1973
Unneberg, Bjørn Senterpartiet 1969-1977
Unneland, Andreas Sjalg Sosialistisk Venstreparti 2017-2025
Unsgård, Iver Johan Arbeiderpartiet 1954-1969
Unum, Peder Gunvald Høyre 1954-1957
Unaas, Erik Mogens Høyre 2017-2021
Upsaker, Helen Høyre 1958-1961
Urbø, Olav Senterpartiet 2017-2025
Urholm, Helge René Fremskrittspartiet 1993-1997
Urne, Anders Arbeiderpartiet 1950-1953
Usland, Birte Arbeiderpartiet 2021-2025
Utheim, Trygve Venstre 1945-1953
Utkilen, Sigrid Høyre 1969-1981
Utne, Ina Høyre 1997-2001
Utseth, Ruth Edel Arbeiderpartiet 1950-1953
Utsi, Per A. Arbeiderpartiet 1969-1985
Utsogn, Tor Sigbjørn Fremskrittspartiet 2009-2021