Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

E

Eriksen, Ivar Arbeiderpartiet 1945-1949
Eriksen, Karin Senterpartiet 2017-2021
Eriksen, Leif Fremskrittspartiet 2005-2013
Eriksen, Niklas Fremskrittspartiet 2021-2025
Eriksen, Odd Arbeiderpartiet 1989-2001
Eriksen, Olav Arnold Øystein Venstre 1950-1953
Eriksen, Olle Johan Høyre 1969-1977
Eriksen, Ruth Grethe Østebøvik Fremskrittspartiet 2021-2025
Eriksen, Solfrid Arbeiderpartiet 1981-1985
Eriksen, Steinar Høyre 1981-1989
Eriksen, Stein-Roar Arbeiderpartiet 2005-2009
Eriksen, Toril Kvaale Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Eriksen, Trine Lise Høyre 2001-2005
Eriksmoen, Snefrid Høyre 1945-1953
Eriksson, Robert Fremskrittspartiet 1997-2013
Erikstad, Terje Sosialistisk Venstreparti 1985-1993
Erikstein, Bjarte Skoe Kristelig Folkeparti 1997-2001
Erikstein, Reidun Loland Kristelig Folkeparti 2001-2005
Erland, Elsa Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Erland, Erling Anders Langes Parti 1973-1977
Erland, Sigurd Høyre 1965-1969
Erlandsen, Anne Grethe Høyre 1989-2001
Erlandsen, Christian Høyre 1977-1993
Erlandsen, Terje Fremskrittspartiet 2009-2013
Erlien, Even Senterpartiet 1993-2001
Ersland, Ingar Arbeiderpartiet 1977-1981
Ersland, Trygve Høyre 1993-1997
Erstad, Emil André Kristelig Folkeparti 2013-2017
Ersvik, Arne Mærk Senterpartiet 2009-2013
Ervik, Anne Gro Arbeiderpartiet 1981-1985
Ervik, May Helen Hetland Fremskrittspartiet 2017-2025
Ervik, Per Johannes Fremskrittspartiet 2005-2009
Eskeland, Liv Kari Høyre 2009-2025
Espeland, Knut Kristelig Folkeparti 2013-2017
Espeli, Per Høyre 1993-1997
Espelid, Mons Venstre 1981-1985
Espelund, Harald Fremskrittspartiet 2001-2005
Espeset, Espen Fremskrittspartiet 2005-2013
Espnes, Geir Arild Senterpartiet 2017-2025
Espnes, Ludvik K. Senterpartiet 1977-1981
Evang, Oddbjørg Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Evenhus, Janne Høyre 2009-2013
Evensen, Jens Ingebret Arbeiderpartiet
Evensen, Lars Samuel Myhrer Arbeiderpartiet 1954-1957
Evensen, Per Egil Fremskrittspartiet 2005-2009
Evensen, Tidemann Flaata Arbeiderpartiet 1945-1953
Evensen, Victoria Marie Arbeiderpartiet 2017-2021
Evje, Ursula Uavhengig representant 1997-2005
Evjen, Norunn Hernes Arbeiderpartiet 1985-1989
Evjen, Peder Pedersen Bondepartiet 1954-1957
Evju, Hans Oskar Bondepartiet 1928-1957
Evju, Kjell Runar Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Evju, Tonje Kristin Arbeiderpartiet 2017-2021
Ezzari, Pål Yasin Sosialistisk Venstreparti 2013-2017