Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

K

Kolle, Knut Fremskrittspartiet 1989-1993
Kolle, Olav Arbeiderpartiet 1954-1957
Kollstrand, Amalie Høyre 2021-2025
Kolltveit, Olav Venstre 1937-1957
Kolnes, Marie-Theres H. Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Kolrud, Jakob Arbeiderpartiet 1954-1957
Kolstad, Eva Lundegaard Venstre 1958-1969
Kolstad, Knut Andreas Larsen Høyre 1985-1989
Kolstø, Jan Christian Venstre 2005-2009
Koløy, Jan Fremskrittspartiet 2001-2005
Kolås, Kåre Venstre 1965-1969
Konglevoll, Synnøve Arbeiderpartiet 1997-2005
Kongshaug, Leif Helge Venstre 1997-2009
Kongsrud, Gunnar Høyre 2009-2013
Konradsen, Åge Høyre 1997-2005
Konstali, Svein Kristelig Folkeparti 1993-2001
Koppernæs, Inger Høyre 1973-1989
Kopstad, Tonje Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Koren, Petter Mørch Kristelig Folkeparti
Koren, Rolf Rode Høyre 1945-1953
Koritzinsky, Theo Sosialistisk Venstreparti 1985-1993
Kornberg, Sylvi Maria Høyre 1977-1985
Kornelius, Kornelius Olsen Venstre 1945-1949
Kornmo, Morgan Kristelig Folkeparti 1965-1969
Kornmo, Tina Shagufta Munir Venstre 2017-2025
Korsberg, Øyvind Fremskrittspartiet 1997-2017
Korsfur, Anne Kirstin Fremskrittspartiet 2021-2025
Korshavn, Svein Håvar Høyre 2013-2017
Korslund, Bernt Arbeiderpartiet 1934-1957
Korsmo, Trond Erland Arbeiderpartiet 1958-1961
Korsrud, Mette S. Høyre 2001-2009
Korsrud, Tove Fremskrittspartiet 2001-2009
Korsveien, Kåre Arbeiderpartiet 1993-1997
Korsæth, Knut Arbeiderpartiet 1973-1981
Kortner, Olaf Erling Venstre 1965-1973
Korvald, Lars Kristelig Folkeparti 1961-1981
Kosmo, Joakim Ingemann Arbeiderpartiet 1950-1957
Kosmo, Jørgen Arbeiderpartiet 1981-2005
Kosmo, Silvia K. Arbeiderpartiet 2005-2009
Kraft, Thorvald Johan Høyre 1954-1957
Krakk, Vanja Stenslie Senterpartiet 1997-2001
Krane, Anders Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Kreyberg, H. J. A. Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Kreybu, Ellinor Therese Fremskrittspartiet 2009-2013
Kringen, Karl Arbeiderpartiet 1961-1965
Kringlebotn, Berge Helle Venstre 1961-1965
Kringlebotn, Marit Granhus Fremskrittspartiet 2009-2013
Kristensen, Bård Sosialistisk Venstreparti 1981-1985
Kristensen, Finn Arbeiderpartiet 1965-1985
Kristensen, Inger-Marie Høyre 1969-1973
Kristensen, Jan Rudy Arbeiderpartiet 2005-2009
Kristensen, Kjell Thorbjørn Arbeiderpartiet 1958-1965
Kristensen, Rolf Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Kristensen, Thorleif Arbeiderpartiet 1965-1969
Kristensen, Tone Høyre 1993-1997
Kristensen, Turid Høyre 2013-2025
Kristiansen, Ansgar Nikolai Arbeiderpartiet 1945-1949
Kristiansen, Bjarne Arbeiderpartiet 1985-1989
Kristiansen, Eivind Bang Arbeiderpartiet 1945-1949
Kristiansen, Eli Kristelig Folkeparti 1973-1981
Kristiansen, Inger Johanne Arbeiderpartiet 1997-2001
Kristiansen, Ingvar Arbeiderpartiet 1945-1953
Kristiansen, Ivar Høyre 1997-2013
Kristiansen, Jørgen H. Kristelig Folkeparti 2021-2025
Kristiansen, Kåre Kristelig Folkeparti 1969-1989
Kristiansen, Leif Arbeiderpartiet 1945-1949
Kristiansen, Nina Arbeiderpartiet 2009-2013
Kristiansen, Odlaug Agnes Arbeiderpartiet 1958-1961
Kristiansen, Rolf-Jonas Ringen Høyre 2017-2021
Kristiansen, Rune E. Arbeiderpartiet 1989-2001
Kristiansen, Steinar Kristelig Folkeparti 2009-2013
Kristiansen, Susanne Fremskrittspartiet 2013-2017
Kristiansen, Svein Erik Arbeiderpartiet 1997-2001
Kristiansen, Svenn Fremskrittspartiet 1989-2005
Kristiansen, Turid Høyre 1981-1989
Kristiansen, Vibekke Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Kristjánsson, Mímir Rødt 2021-2025
Kristoffersen, Adolf Arbeiderpartiet 1934-1949
Kristoffersen, Asmund Arbeiderpartiet 1993-2009
Kristoffersen, Christin Arbeiderpartiet 2013-2017
Kristoffersen, Gerd Janne Arbeiderpartiet 2001-2013
Kristoffersen, Jann Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Kristoffersen, Janne Fardal Høyre 2005-2021
Krogh, Anne-Grethe Arbeiderpartiet 1981-1989
Krogh, Eyvind Anders Langes Parti 1973-1977
Krogh, Sverre Senterpartiet 1969-1989
Krogh-Vennemo, Ragnhild Høyre 1981-1985
Kroglund, Abel Cecilie Knibe Arbeiderpartiet 2017-2025
Krogstad, Berit Arbeiderpartiet 1977-1981
Krogstad, Gunnar Arbeiderpartiet 1993-1997
Krogstad, Rangdi Høyre 2001-2017
Krogstad, Steinar Arbeiderpartiet 2021-2025
Krogsæter, Gunvor Venstre 1981-1985
Krogsæter, Marit Nerås Senterpartiet 2013-2021
Kronkvist, Svanhild Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Kroslid, Sigmund Kristelig Folkeparti 1993-2009
Krosshaug, Walborg Arbeiderpartiet 1981-1985
Krum, Astri Arbeiderpartiet 1950-1953
Krutå, Rune Arbeiderpartiet 2021-2025
Krüger, Johann Martin Høyre 2021-2025