Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

L

Linnes, Irene Fremskrittspartiet 1997-2001
Linnestad, Anne Kristine Høyre 2017-2025
Lionæs, Aase Arbeiderpartiet 1954-1977
Liseth, Paul Oddvar Kristelig Folkeparti 1997-2005
Lislelid, Jonn Gunnar Arbeiderpartiet 2013-2017
Lislerud, Johannes Arbeiderpartiet 1954-1965
Listau, Thor Høyre 1973-1985
Listerud, Asbjørn Venstre 1961-1969
Listhaug, Sylvi Fremskrittspartiet 2001-2025
Lisæth, Henrik J. Høyre 1965-1973
Lium, Gjertrud Arbeiderpartiet 1945-1949
Ljones, Ingmar Kristelig Folkeparti 2001-2009
Ljosland, Tor André Kristelig Folkeparti 2009-2013
Ljosland, Tor Øyvind Arbeiderpartiet 1989-1993
Ljunggren, Anna Arbeiderpartiet 2005-2017
Ljunggren, Tor Arne Bell Arbeiderpartiet 2013-2017
Ljøstad, Alf-Eivind Kristelig Folkeparti 1989-2001
Lodden, Ebba Arbeiderpartiet 1950-1965
Lode, Kjell Kristelig Folkeparti 2013-2017
Lode, Trond Senterpartiet 2005-2009
Lofthaug, Olav Kristelig Folkeparti 1969-1977
Lohne, Eilert Jan Arbeiderpartiet 1997-2001
Longva, Målfrid Arbeiderpartiet 1973-1981
Lorentsen, Alf Fremskrittspartiet 1989-1993
Lorentzen, Anfinn Arbeiderpartiet 1977-1981
Lorentzen, Annemarie Arbeiderpartiet 1954-1977
Lorentzen, Jens Høyre 1977-1981
Lorentzen, Paula Marie Kornelia Rødt 2021-2025
Lorentzen, Torgeir Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Loso, Sara-Kristine Pasientfokus 2021-2025
Lossius, Jorunn Gleditsch Kristelig Folkeparti 2017-2025
Lossius-Skeie, Ingelinn Uavhengig representant 2017-2021
Lothe, Bjørn Sosialistisk Venstreparti 1997-2009
Lothe, Jakob Mathias Antonson Venstre 1925-1953
Lowzow, Carl Fredrik Høyre 1977-1989
Lowzow, Wenche Bryn Høyre 1969-1985
Ludvigsen, Erik Arbeiderpartiet 2017-2021
Ludvigsen, Gunvald Venstre 2005-2009
Ludvigsen, Kåre Senterpartiet 1997-2001
Ludvigsen, Martin Arbeiderpartiet 2017-2021
Ludvigsen, Sonja Aase Arbeiderpartiet 1958-1977
Ludvigsen, Svein Høyre 1989-2001
Ludviksen, Osvald Fremskrittspartiet 1997-2001
Luggenes, Sigmund Arbeiderpartiet 1993-1997
Lund, Anne Grethe Arbeiderpartiet 2013-2017
Lund, Arild Høyre 1993-1997
Lund, Arne Kristelig Folkeparti 1961-1969
Lund, Bjørgulv Sverdrup Høyre 2009-2017
Lund, Eli Petra Senterpartiet 2001-2005
Lund, Elisabeth Fremskrittspartiet 2001-2005
Lund, Jenny Arbeiderpartiet 1954-1969
Lund, Kaja Ljønes Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Lund, Kjartan Arbeiderpartiet 1989-1993
Lund, Kristian Høyre 1973-1985
Lund, Leif Arbeiderpartiet 1993-2005
Lund, Maj-Christin Stenersen Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Lund, Marthe Scharning Arbeiderpartiet 1997-2021
Lund, Morten Senterpartiet 1989-2005
Lund, Olav Arbeiderpartiet 1985-1997
Lund, Thor Arbeiderpartiet 1965-1981
Lund, Tobias Drevland Rødt 2021-2025
Lund, Tom Inge Fremskrittspartiet 2005-2009
Lund, Unn Venstre 1973-1977
Lund, Åse Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Lundberg, Rigmor Arbeiderpartiet 1981-1985
Lundby, Eldbjørg I. Kristelig Folkeparti 1997-2005
Lundby, Gro Arbeiderpartiet 2009-2013
Lunde, Anne Lise Kristelig Folkeparti 1997-2001
Lunde, Børge Høyre 2013-2017
Lunde, Eirik Garnes Kristelig Folkeparti 2009-2013
Lunde, Grethe Kristelig Folkeparti 2005-2009
Lunde, Hakon Fremskrittspartiet 1989-2001
Lunde, Heidi Nordby Høyre 1993-2025
Lunde, Jens Bondepartiet 1931-1953
Lunde, Jørand Ødegård Høyre 2001-2017
Lunde, Karl Venstre 1950-1957
Lunde, Kjartan Alexander Venstre 2013-2017
Lunde, Kjellbjørg Sosialistisk Venstreparti 1981-1997
Lunde, May Britt Arbeiderpartiet 1985-2013
Lunde, Ole Haakon Høyre 1989-1993
Lunde, Sveinung Høyre 1981-1989
Lundeby, Erik Venstre 2013-2017
Lundemo, Jorun Kristine Fremskrittspartiet 2009-2013
Lunden, Per Kristian Arbeiderpartiet 2017-2021
Lunder, Anne Høyre 1973-1977
Lunder, Rolf Arbeiderpartiet 1950-1953
Lundervold, Emil Arbeiderpartiet 1973-1981
Lundgård, Peter Bondepartiet 1954-1957
Lundin, Godtfred Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet 1993-2025
Lussand, Magnar Senterpartiet 1997-2001
Lutro, Einar Høyre 2005-2009
Lyche, Johan Magnar Kristelig Folkeparti 1945-1953
Lygre, Gunn-Marit Kristelig Folkeparti 2013-2017
Lykke, Geirmund Kristelig Folkeparti 2009-2013
Lykke, Per Høyre 2017-2021
Lykknes, Annette Kristelig Folkeparti 2001-2005
Lyng, John Høyre 1945-1965
Lyng, Otto Høyre 1954-1977
Lyng, Susanne Arbeiderpartiet 1993-1997