Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Avgrens utvalget

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

Vest-Agder

Strisland, Knut B. Arbeiderpartiet 1961-1965
Stråtveit, Anne Brit Kristelig Folkeparti 1997-2001
Stuestøl, Abraham Høyre 1954-1957
Svendsen, Sigvald Venstre 1950-1957
Svensen, Sturla Høyre 1993-1997
Sverdrup, Ole Johan Senterpartiet 1993-1997
Svindland, Kjell Kristelig Folkeparti 1973-1993
Synnes, Harald Kristelig Folkeparti 1969-1989
Sæbø, Åse Tønnessen Kristelig Folkeparti 2001-2005
Sønnevik, Nils Venstre 1958-1965
Søyland, Charlotte Hansen Fremskrittspartiet 2013-2017
Søyseth, Jenny Høyre 1973-1977
Tallaksen, Leo Venstre 1965-1969
Talleraas, Helen Høyre 2009-2013
Thomassen, Sølvi Gjerdal Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Thorsvik, Ingvild Wetrhus Venstre 2021-2025
Thorvaldsen, Tom Rune Arbeiderpartiet 2001-2009
Tjersland, Arne Det Nye Folkepartiet 1965-1981
Tjørhom, Sven Senterpartiet 1973-1977
Tveiten, Olav Kristelig Folkeparti 1954-1957
Tørressen, Trygve Sebastian Høyre 1950-1953
Udjus, Ragnar Senterpartiet 1973-1981
Udland, Alf Arbeiderpartiet 1958-1961
Udøy, Birger Kristian Pedersen Venstre 1945-1949
Usland, Birte Arbeiderpartiet 2021-2025
Utsogn, Tor Sigbjørn Fremskrittspartiet 2009-2021
Valla, Frode Arbeiderpartiet 1997-2005
Veggeland, Livar Kristelig Folkeparti 2013-2017
Velle, Olaf Kristian Venstre 1958-1961
Vennesland, Line Skøii Fremskrittspartiet 1997-2013
Verdal, Linda Arbeiderpartiet 2009-2017
Verdal, Sigurd Arbeiderpartiet 1973-1993
Versland, Åse Høyre 2001-2005
Vige, Dag Venstre 2005-2009
Vik, Bjarne Høyre 1977-1985
Vindheim, Eldbjørg Venstre 1977-1981
Wallevik, Bjørg Høyre 1997-2001
Werdal, Ånen Høyre 2013-2017
Westermoen, Thore Kristelig Folkeparti 1989-2013
Westermoen, Toralf Kristelig Folkeparti 1969-1981
Wiig, Aase Joa Senterpartiet 1993-1997
Wirak, Einar Arbeiderpartiet 1950-1953
Østeby, Nicolai Høyre 2021-2025
Østensen, Kai Steffen Arbeiderpartiet 2017-2025
Østreim, Jan Arbeiderpartiet 1977-1989
Øyna, Tora Senterpartiet 1958-1965
Aaserød, Elisabeth Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Åsland, Jørgen Senterpartiet 1993-1997

Akershus

Adland, Erik Høyre 2017-2021
Amundsen, Cathrine S. Senterpartiet 2001-2005
Andenæs, Tønnes Madsson Arbeiderpartiet 1969-1977
Andersen, Alf Henry Arbeiderpartiet 1945-1949
Andresen, Hanne Kvifte Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Andresen, Rannveig Kvifte Sosialistisk Venstreparti 2005-2017
Arends, Carmen Fuentes Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Arnesen, Grete Arbeiderpartiet 1969-1973
Arnøy, Siri Hall Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Asdahl, Erland Senterpartiet 1954-1981
Asdahl, Kristian Høyre 1954-1969
Asheim, Henrik Høyre 2009-2025
Asmyhr, Hans Frode Kielland Fremskrittspartiet 2005-2013
Aukrust, Åsmund Arbeiderpartiet 2009-2025
Balto, John-Arne Senterpartiet 1989-1997
Barland, Tiril Eid Venstre 2017-2021
Bastholm, Une Miljøpartiet De Grønne 2013-2025
Benkow, Jo Høyre 1961-1993
Berg, Kristiane Arbeiderpartiet 2009-2013
Bergan, Silje Rødt 2021-2025
Berger, Gerd Olaug Senterpartiet 1965-1969
Bergstrøm, Finn Arbeiderpartiet 1981-1985
Bergstø, Kirsti Sosialistisk Venstreparti 2005-2025
Berland, Kjartan Høyre 2013-2021
Berntsen, Sverre Arbeiderpartiet 1954-1957
Birkeland, Ruth Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Bjerke, Wenche A. S. Fremskrittspartiet 2013-2017
Bjerkholt, Boye Venstre 2017-2021
Bjerknes, Bente Kristelig Folkeparti 2009-2013
Bjøreng, Eva Arbeiderpartiet 2005-2009
Bjørlo, Marit Arbeiderpartiet 1993-1997
Bjørnsen, Kari Sofie Høyre 2021-2025
Bjørnstad, Inger Johanne Venstre 2009-2013
Bjørnstad, Vidar Arbeiderpartiet 1993-2009
Blakstad, Annie Høyre 1977-1981
Blime, Trine-Lise Østlund Høyre 2013-2021
Bonnevie, Jan T. Fremskrittspartiet 1993-1997
Borgen, Hans Senterpartiet 1950-1969
Bratlie, Monica Therese Vee Høyre 2013-2025
Brekke, Ruth Lilian Høyre 2001-2005
Brenden, Ole Guttorm Arbeiderpartiet 2017-2025
Brenna, Tonje Arbeiderpartiet 2017-2025
Bretzeg, Cathrin Høyre 2005-2009
Brevig, Hans Christian Senterpartiet 1950-1965
Broch, Berit Høyre 1993-1997
Brunvoll, Kirsten Arbeiderpartiet 1945-1953
Bråthen, Rønnaug Fremskrittspartiet 1981-1985
Bråthen, Stephen Uavhengig representant 1993-1997
Bugge, Sverre Arbeiderpartiet 2005-2013
Burum, Jorun Senterpartiet 1993-1997
Buttingsrud, Alette Senterpartiet 1961-1965
Bye, Tove Billington Senterpartiet 1973-1981