Innvalgte fra 1945 -

Her finner du oversikt over alle representanter valgt inn ved stortingsvalg og deres vararepresententer helt tilbake til 1945.

Sortert og gruppert liste av representanter
Hordaland

Vararepresentanter for Sosialistisk Venstreparti

 1. Barstad, Gina Sosialistisk Venstreparti
 2. Pombe, Symphorien Sosialistisk Venstreparti
 3. Valvatne, Anna Sofie Ekeland Sosialistisk Venstreparti
 4. Unneland, Andreas Sjalg Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentanter for Venstre

 1. Bortne, Idun Kristine Venstre
 2. Persen, Sondre Hansmark Venstre
 3. Njærheim, Anne Beth Venstre
 4. Erichsen, Elisabeth Toft Venstre
Møre og Romsdal

Faste representanter

 1. Orten, Helge Høyre
 2. Listhaug, Sylvi Fremskrittspartiet
 3. Norderhus, Else-May Arbeiderpartiet
 4. Klinge, Jenny Senterpartiet
 5. Emblemsvåg, Marianne Synnes Høyre
 6. Dale, Jon Georg Fremskrittspartiet
 7. Bjørdal, Fredric Holen Arbeiderpartiet
 8. Soleim, Vetle Wang Høyre
 9. Reiten, Steinar Kristelig Folkeparti

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Torve, Tove-Lise Arbeiderpartiet
 2. Bryne, Anne Kristin Arbeiderpartiet
 3. Osen, Roger Magne Arbeiderpartiet
 4. Hoem, Astrid Willa Eide Arbeiderpartiet
 5. Klavenes, Jarle Ugelstad Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Johansen, Jan Steinar Engeli Fremskrittspartiet
 2. Flølo, Knut Magne Fremskrittspartiet
 3. Harsjøen, Svein Arne Fremskrittspartiet
 4. Berg, Margareth Hoff Fremskrittspartiet
 5. Strand, Håkon Lykkebø Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Riise, Anders Høyre
 2. Tennøy, Britt Janne Høyre
 3. Giskås, Trude Fjærli Høyre
 4. Molvær, Monica Høyre
 5. Hustad, Lars Olav Høyre
 6. Sira, Inger Helene Hagen Høyre

Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti

 1. Grimstad, Simon Molvær Kristelig Folkeparti
 2. Frisvoll, Randi Helga Walderhaug Kristelig Folkeparti
 3. Smenes, Victoria Kristelig Folkeparti
 4. Iversen, Arild Johannes Kristelig Folkeparti

Vararepresentanter for Senterpartiet

 1. Lien, Geir Inge Senterpartiet
 2. Krogsæter, Marit Nerås Senterpartiet
 3. Stensønes, Henrik Senterpartiet
 4. Myklebust, Olav Senterpartiet
Nordland

Faste representanter

 1. Sivertsen, Eirik Arbeiderpartiet
 2. Ebbesen, Margunn Høyre
 3. Nordlund, Willfred Senterpartiet
 4. Freiberg, Kjell-Børge Fremskrittspartiet
 5. Lyngedal, Åsunn Arbeiderpartiet
 6. Finstad, Jonny Høyre
 7. Mossleth, Siv Senterpartiet
 8. Søttar, Hanne Dyveke Fremskrittspartiet
 9. Fagerås, Mona Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Juvik, Kjell-Idar Arbeiderpartiet
 2. Lekang, Rita Arbeiderpartiet
 3. Johnsen, Simon Johan Hagvåg Arbeiderpartiet
 4. Davidsen, Anette Kristine Arbeiderpartiet
 5. Nystad, Tommy Rannov Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Olsen, Dagfinn Henrik Fremskrittspartiet
 2. Andersen, Grethe Fremskrittspartiet
 3. Ellingsen, Allan Fremskrittspartiet
 4. Petsas, Kassandra Fremskrittspartiet
 5. Larsen, Bjørn Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Sire, Elizabeth Åsjord Høyre
 2. Tjærandsen, Agnete Høyre
 3. Skjevik-Aasberg, Daniel Høyre
 4. Nilsen, Beate Bø Høyre
 5. Præsteng, Marte Høyre

Vararepresentanter for Senterpartiet

 1. Andreassen, Kari Anne Bøkestad Senterpartiet
 2. Haugan Schei, Kim André Senterpartiet
 3. Schrøder, Asle Senterpartiet
 4. Bentzen, Nina Elisabeth Senterpartiet
 5. Nordstrand, Tone May Senterpartiet

Vararepresentanter for Sosialistisk Venstreparti

 1. Jøsevold, Marius Meisfjord Sosialistisk Venstreparti
 2. Pettersen, Åshild Charlotte Sosialistisk Venstreparti
 3. Jæger, Vegard Johan Sosialistisk Venstreparti
 4. Lund, Kaja Ljønes Sosialistisk Venstreparti
Oppland

Faste representanter

 1. Aasrud, Rigmor Arbeiderpartiet
 2. Odnes, Ivar Senterpartiet
 3. Thommessen, Olemic Høyre
 4. Hagebakken, Tore Arbeiderpartiet
 5. Johansen, Morten Ørsal Fremskrittspartiet
 6. Strand, Marit Knutsdatter Senterpartiet
 7. Kjenseth, Ketil Venstre

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Håheim, Stine Renate Arbeiderpartiet
 2. Holtesmo, Hilde Kristin Arbeiderpartiet
 3. Endrerud, Jan Halvor Vaag Arbeiderpartiet
 4. Pryhn, Dag Erik Arbeiderpartiet
 5. Trosholmen, Ingunn Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Diserud, Silje Fremskrittspartiet
 2. Gaassand, Astrid Fremskrittspartiet
 3. Fauchald, Geir Fremskrittspartiet
 4. Schulz, Gunnar Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Jønnes, Kari-Anne Høyre
 2. Velure, Hanne Alstrup Høyre
 3. Johansen, Silje Høyre
 4. Lehre, Lasse Storrvik Høyre

Vararepresentanter for Senterpartiet

 1. Fasteraune, Bengt Senterpartiet
 2. Hove, Aud Gunnhild Senterpartiet
 3. Kaus, Gunnar Senterpartiet
 4. Dokken, Ola Tore Senterpartiet
 5. Skari, Anne Marte Senterpartiet

Vararepresentanter for Venstre

 1. Hagaseth, Ingjerd Thon Venstre
 2. Granum, Roger Venstre
 3. Hansen, Stine Venstre
 4. Brenna, Eivind Venstre