Innvalgte fra 1945 -

Her finner du oversikt over alle representanter valgt inn ved stortingsvalg og deres vararepresentanter helt tilbake til 1945.

Avgrens utvalget

Sortert og gruppert liste av representanter
Aust-Agder
Faste representanter
 1. Harberg, Svein Høyre
 2. Mørland, Tellef Inge Arbeiderpartiet
 3. Bruun-Gundersen, Åshild Fremskrittspartiet
 4. Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti
Vararepresentanter for Arbeiderpartiet
 1. Kroglund, Abel Cecilie Knibe Arbeiderpartiet
 2. Hallingstad, Kristine Arbeiderpartiet
 3. Lunden, Per Kristian Arbeiderpartiet
 4. Jentoft, Nina Arbeiderpartiet
Vararepresentanter for Fremskrittspartiet
 1. Lossius-Skeie, Ingelinn Fremskrittspartiet
 2. Haugli, Silje Flaten Fremskrittspartiet
 3. Tveit, Odd Gunnar Fremskrittspartiet
 4. Skaaland, Halvard Fremskrittspartiet
Vararepresentanter for Høyre
 1. Thomassen, Arne Høyre
 2. Thorbjørnsen Roland, Nina Høyre
 3. Poppe, Haagen Severin Nilson Høyre
 4. Brekka, Gunn Haga Høyre
Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti
 1. Lossius, Jorunn Gleditsch Kristelig Folkeparti
 2. Torp, Ingebjørg Berstad Kristelig Folkeparti
 3. Glimsdal, Kjetil Kristelig Folkeparti
 4. Saga, Camilla Kristelig Folkeparti
Vest-Agder
Faste representanter
 1. Foss, Ingunn Høyre
 2. Henriksen, Kari Arbeiderpartiet
 3. Saudland, Gisle Meininger Fremskrittspartiet
 4. Benestad, Norunn Tveiten Høyre
 5. Grøvan, Hans Fredrik Kristelig Folkeparti
 6. Bransdal, Torhild Kristelig Folkeparti
Vararepresentanter for Arbeiderpartiet
 1. Omland, Odd Arbeiderpartiet
 2. Hilde, Astrid Margrethe Arbeiderpartiet
 3. Østensen, Kai Steffen Arbeiderpartiet
 4. Arnesen, Jannike Sveinsdatter Arbeiderpartiet
Vararepresentanter for Fremskrittspartiet
 1. Helland, Theodor Barndon Fremskrittspartiet
 2. Husøy, Unni Nilsen Fremskrittspartiet
 3. Larsen, Kjell Ivar Fremskrittspartiet
 4. Utsogn, Tor Sigbjørn Fremskrittspartiet
Vararepresentanter for Høyre
 1. Bernander, Mathias Høyre
 2. Hellestøl, Benedichte Limmesand Høyre
 3. Røiseland, Ole Bent Høyre
 4. Kristoffersen, Janne Fardal Høyre
 5. Stave, Edmund Høyre
Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti
 1. Kvinlaug, Per Sverre Kristelig Folkeparti
 2. Haugland, Tove Welle Kristelig Folkeparti
 3. Lütcherath, Viggo Kristelig Folkeparti
 4. Risvold, Hanne Ragnhild Kristelig Folkeparti
 5. Askildsen, Tore Kristelig Folkeparti
Akershus
Faste representanter
 1. Sanner, Jan Tore Høyre
 2. Huitfeldt, Anniken Arbeiderpartiet
 3. Limi, Hans Andreas Fremskrittspartiet
 4. Trøen, Tone Wilhelmsen Høyre
 5. Myrli, Sverre Arbeiderpartiet
 6. Jegstad, Nils Aage Høyre
 7. Sandberg, Nina Arbeiderpartiet
 8. Gulati, Himanshu Fremskrittspartiet
 9. Raja, Abid Venstre
 10. Asheim, Henrik Høyre
 11. Gjelsvik, Sigbjørn Senterpartiet
 12. Wilkinson, Nicholas Sosialistisk Venstreparti
 13. Aukrust, Åsmund Arbeiderpartiet
 14. Kristensen, Turid Høyre
 15. Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet
 16. Moflag, Tuva Arbeiderpartiet
 17. Elvenes, Hårek Høyre
Vararepresentanter for Arbeiderpartiet
 1. Hussaini, Mani Arbeiderpartiet
 2. Fanghol, Elisabeth Arbeiderpartiet
 3. Ingebrigtsen, Halvard Arbeiderpartiet
 4. Brenna, Tonje Arbeiderpartiet
 5. Brenden, Ole Guttorm Arbeiderpartiet
 6. Natvig, Kirsten Sandberg Arbeiderpartiet
 7. Ludvigsen, Martin Arbeiderpartiet
 8. Odenmarck, Anne Berit Arbeiderpartiet
Vararepresentanter for Fremskrittspartiet
 1. Gustavsen, Liv Fremskrittspartiet
 2. Johansen, Ole-Jacob Fremskrittspartiet
 3. Elseth, Anette Carnarius Fremskrittspartiet
 4. Steenersen, Knut Tønnes Fremskrittspartiet
 5. Tokstad, Iver Fremskrittspartiet
 6. Pedersen, Ida Ohme Fremskrittspartiet
Vararepresentanter for Høyre
 1. Mathisen, Bente Stein Høyre
 2. Linnestad, Anne Kristine Høyre
 3. Berland, Kjartan Høyre
 4. Olsen, Tonje Anderson Høyre
 5. Sanner, Maria Barstad Høyre
 6. Ighani, Amit Høyre
 7. Lindgren, Cecilie Høyre
 8. Adland, Erik Høyre
 9. Blime, Trine-Lise Østlund Høyre
Vararepresentanter for Senterpartiet
 1. Tærud, Martha Senterpartiet
 2. Igland, Oddvar Senterpartiet
 3. Røed, Marianne Senterpartiet
 4. Vika, John-Erik Senterpartiet
Vararepresentanter for Sosialistisk Venstreparti
 1. Sangtarash, Sheida Sosialistisk Venstreparti
 2. Hamre, Torleif Sosialistisk Venstreparti
 3. Halvorsrud, Line Sosialistisk Venstreparti
 4. Ekeland, Halvor Sosialistisk Venstreparti
Vararepresentanter for Venstre
 1. Schytz, Solveig Venstre
 2. Barland, Tiril Eid Venstre
 3. Meyer, Marit Helene Venstre
 4. Bjerkholt, Boye Venstre
Buskerud
Faste representanter
 1. Kolberg, Martin Arbeiderpartiet
 2. Helleland, Trond Høyre
 3. Wold, Morten Fremskrittspartiet
 4. Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet
 5. Johnsen, Kristin Ørmen Høyre
 6. Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet
 7. Engen-Helgheim, Jon Fremskrittspartiet
 8. Gharahkhani, Masud Arbeiderpartiet
 9. Nævra, Arne Sosialistisk Venstreparti
Vararepresentanter for Arbeiderpartiet
 1. Sandum, Anne Arbeiderpartiet
 2. Tokerud, Niclas Arbeiderpartiet
 3. Granli, Heidi Arbeiderpartiet
 4. Røed, Even A. Arbeiderpartiet
 5. Evju, Tonje Kristin Arbeiderpartiet
 6. Brandt, Andreas Arbeiderpartiet
Vararepresentanter for Fremskrittspartiet
 1. Brataas, Tone Heimdal Fremskrittspartiet
 2. Bekjorden, Eilev Fremskrittspartiet
 3. Langfeldt, Morgan Fremskrittspartiet
 4. Dahlquist, Cathrine Løwer Fremskrittspartiet
 5. Grøthe, Tor Fremskrittspartiet