Sømme, Marie

Sømme, Marie (1904-1993)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 10 dager

Gå til bildegalleri

Sømme, Marie har avgått ved døden.

Finn informasjon etter