Dagens møtende

Her finner du en oversikt over hvilke representanter som møter i Stortinget i dag. Listen inneholder alle innvalgte eller fast møtende representanter for inneværende periode. I parentes etter navnet angis det hvem representanten møter fast for, eller eventuelt om representanten er i permisjon og hvem som møter som vara. Bruk fanene for å sortere listen.

Tidligere storting

Oversikten «innvalgte fra 1945-» inneholder oversikt over alle innvalgte representanter og vararepresentanter  inndelt etter valgperiode. Innvalgte fra 1945-.

Finn representant

Sortert og gruppert liste av representanter
Arbeids- og sosialkomiteen
31 Christoffersen, Lise A
33 Lundteigen, Per Olaf Sp
45 Riise, Kristian Tonning (Har permisjon, Wathne, Eli møter som vararepresentant) H
98 Lunde, Heidi Nordby H
110 Tajik, Hadia A
116 Hagerup, Margret H
120 Simonsen, Atle (Møter fast for Horne, Solveig) FrP
122 Lerbrekk, Solfrid SV
141 Grande, Arild A
166 Hansen, Svein Roald A
168 Wiborg, Erlend FrP
Energi- og miljøkomiteen
7 Saudland, Gisle Meininger FrP
23 Aukrust, Åsmund A
37 Sjåstad, Runar A
61 Eskeland, Liv Kari (Møter fast for Solberg, Erna) H
67 Botten, Else-May A
100 Bastholm, Une (Har permisjon, Stoknes, Per Espen møter som vararepresentant) MDG
104 Eide, Espen Barth A
106 Heggelund, Stefan H
107 Elvestuen, Ola V
109 Bru, Tina H
114 Halleland, Terje FrP
118 Liadal, Hege Haukeland A
126 Storehaug, Tore KrF
136 Borch, Sandra Sp
151 Haltbrekken, Lars SV
157 Westgaard-Halle, Lene H
167 Myhrvold, Ole André Sp
Familie- og kulturkomiteen
6 Henriksen, Kari A
11 Trøen, Tone Wilhelmsen H
30 Wold, Morten FrP
35 Gharahkhani, Masud A
41 Haukland, Marianne (Møter fast for Bakke-Jensen, Frank) H
42 Trettebergstuen, Anette A
56 Hjemdal, Silje FrP
63 Breivik, Terje V
131 Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
132 Bekkevold, Geir Jørgen KrF
165 Pettersen, Tage H
169 Øvstegård, Freddy André SV
Finanskomiteen
4 Ropstad, Kjell Ingolf (Har permisjon, Lossius, Jorunn Gleditsch møter som vararepresentant) KrF
16 Asheim, Henrik H
21 Gjelsvik, Sigbjørn Sp
43 Vedum, Trygve Slagsvold Sp
51 Njåstad, Helge André FrP
58 Knutsen, Eigil (Har permisjon, Sande, Leif Audun møter som vararepresentant) A
63 Breivik, Terje V
70 Flølo, Knut Magne (Møter fast for Dale, Jon Georg) FrP
71 Bjørdal, Fredric Holen A
72 Soleim, Vetle Wang H
78 Lyngedal, Åsunn A
91 Astrup, Nikolai H
95 Kaski, Kari Elisabeth SV
99 Moxnes, Bjørnar R
100 Bastholm, Une (Har permisjon, Stoknes, Per Espen møter som vararepresentant) MDG
102 Kapur, Mudassar H
124 Heggø, Ingrid A
142 Agdestein, Elin Rodum H
144 Giske, Trond (Har permisjon, Torve, Kristian møter som vararepresentant) A
147 Bjørnstad, Sivert FrP
Helse- og omsorgskomiteen
2 Mørland, Tellef Inge A
22 Wilkinson, Nicholas SV
26 Moflag, Tuva A
54 Eidsheim, Torill H
55 Toppe, Kjersti Sp
66 Johansen, Jan Steinar Engeli (Møter fast for Listhaug, Sylvi) FrP
69 Synnes, Marianne H
86 Hagebakken, Tore A
112 Stensland, Sveinung H
115 Bollestad, Olaug V. KrF
129 Hoksrud, Bård FrP
139 Kjerkol, Ingvild A
159 Larsen, Erlend H
160 Grimstad, Carl-Erik V
164 Bjørnebekk-Waagen, Elise (Har permisjon, Jacobsen, Siv Henriette møter som vararepresentant) A
Justiskomiteen
18 Gulati, Himanshu (Har permisjon, Gustavsen, Liv møter som vararepresentant) FrP
47 Mehl, Emilie Enger Sp
52 Frølich, Peter H
68 Klinge, Jenny Sp
97 Bøhler, Jan A
105 Eide, Petter SV
125 Melvær, Frida H
130 Vågslid, Lene A
149 Gimse, Guro Angell (Møter fast for Helleland, Linda C. Hofstad) H
158 Aasen-Svensrud, Maria-Karine A
163 Leirstein, Ulf FrP
Kommunal- og forvaltningskomiteen
8 Benestad, Norunn Tveiten H
10 Bransdal, Torhild KrF
25 Kjos, Kari Kjønaas FrP
32 Johnsen, Kristin Ørmen H
34 Engen-Helgheim, Jon FrP
48 Andersen, Karin SV
49 Trellevik, Ove H
76 Nordlund, Willfred Sp
83 Aasrud, Rigmor A
89 Kjenseth, Ketil V
101 Staalesen, Siri Gåsemyr A
145 Lønseth, Mari Holm H
148 Greni, Heidi Sp
150 Asphjell, Jorodd A
161 Lauvås, Stein Erik A
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
1 Harberg, Svein H
9 Grøvan, Hans Fredrik KrF
27 Mathisen, Bente Stein (Møter fast for Sanner, Jan Tore) H
50 Rommetveit, Magne A
64 Bjørke, Nils T. Sp
81 Søttar, Hanne Dyveke FrP
103 Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv) FrP
138 Fylkesnes, Torgeir Knag SV
146 Hansen, Eva Kristin A
155 Andersen, Dag Terje A
Næringskomiteen
5 Foss, Ingunn H
40 Iversen, Geir Adelsten Sp
44 Sandtrøen, Nils Kristen A
59 Nilsen, Tom-Christer H
62 Grung, Ruth A
73 Reiten, Steinar KrF
75 Ebbesen, Margunn H
77 Freiberg, Kjell-Børge FrP
87 Johansen, Morten Ørsal FrP
117 Pollestad, Geir Sp
127 Aasland, Terje A
133 Myrseth, Cecilie A
138 Fylkesnes, Torgeir Knag SV
143 Skjelstad, André N. V
154 Løvaas, Kårstein Eidem H
Transport- og kommunikasjonskomiteen
14 Jegstad, Nils Aage H
15 Myrli, Sverre A
36 Nævra, Arne SV
38 Strifeldt, Bengt Rune FrP
39 Olsen, Ingalill A
46 Johnsen, Tor André FrP
65 Orten, Helge H
79 Finstad, Jonny H
80 Mossleth, Siv Sp
84 Odnes, Ivar Sp
121 Hansen, Øystein Langholm A
128 Abrahamsen, Solveig Sundbø H
152 Leirtrø, Kirsti A
153 Gunnes, Jon V
156 Stordalen, Morten FrP
Utdannings- og forskningskomiteen
3 Bruun-Gundersen, Åshild FrP
9 Grøvan, Hans Fredrik KrF
17 Sandberg, Nina A
20 Kristensen, Turid H
53 Christensen, Jette F. A
82 Fagerås, Mona Lill (Har permisjon, Jøsevold, Marius Meisfjord møter som vararepresentant) SV
88 Strand, Marit Knutsdatter Sp
96 Grande, Trine Skei V
108 Tybring-Gjedde, Mathilde (Møter fast for Søreide, Ine M. Eriksen) H
111 Steffensen, Roy FrP
113 Solberg, Torstein Tvedt A
119 Stokkebø, Aleksander (Møter fast for Høie, Bent) H
134 Gudmundsen, Kent H
137 Henriksen, Martin A
140 Arnstad, Marit Sp
Utenriks- og forsvarskomiteen
12 Huitfeldt, Anniken A
13 Limi, Hans Andreas FrP
19 Raja, Abid Q. V
24 Elvenes, Hårek H
28 Kolberg, Martin A
29 Helleland, Trond H
57 Lysbakken, Audun (Har permisjon, Barstad, Gina møter som vararepresentant) SV
60 Hareide, Knut Arild KrF
74 Sivertsen, Eirik A
90 Støre, Jonas Gahr A
92 Marthinsen, Marianne (Har permisjon, Al-Samarai, Zaineb møter som vararepresentant) A
93 Tetzschner, Michael H
94 Tybring-Gjedde, Christian FrP
123 Navarsete, Liv Signe (Har permisjon, Ness, Steinar møter som vararepresentant) Sp
135 Wilsgård, Kristian P. (Møter fast for Amundsen, Per-Willy) FrP
162 Schou, Ingjerd H
Stortingspresidenten er unntatt fagkomitémedlemskap
85 Thommessen, Olemic H