Jentoft, Anna

Jentoft, Anna (1917-2013)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1973-1977

Gå til bildegalleri

Jentoft, Anna har avgått ved døden.

Finn informasjon etter