Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Blomholt, Ann Kristin

Blomholt, Ann Kristin (1972-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 2001-2005

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 01.08.1972

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Buskerud, 2001 - 2005, SV.