Stueng, Anders

Stueng, Anders (1902-1984)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1950-1953

Gå til bildegalleri

Stueng, Anders har avgått ved døden.

Finn informasjon etter