Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Payan, Amir

Payan, Amir (1975-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2009-2013

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 19.12.1975

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 2009 - 2013, SV.