Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Hellesøy, Aslaug

Hellesøy, Aslaug (1954-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 2 dager

Gå til bildegalleri