Aure, Aud-Inger

Aure, Aud-Inger (1942-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1989-1993
Ansiennitet:
1 år, 77 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter