Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Jørstad, Aud

Jørstad, Aud (1964-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter