Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Flaten, Bertel

Flaten, Bertel (1900-1963)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 43 dager

Gå til bildegalleri

Flaten, Bertel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter