Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Sveum, Bente Øyan

Sveum, Bente Øyan (1945-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 193 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter