Jenssen, Bjørgvin

Jenssen, Bjørgvin (1927-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1977-1981

Gå til bildegalleri

Jenssen, Bjørgvin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter