Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Dolmen, Bernt Jarle

Dolmen, Bernt Jarle (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.04.1951

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1989 - 1993, SV.