Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Haga, Borghild Bondevik

Haga, Borghild Bondevik (1906-1990)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Haga, Borghild Bondevik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter