Mølnås, Britt

Mølnås, Britt (1944-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter