Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Wollebæk, Dag

Wollebæk, Dag (1974-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter