Trømborg, Dagfinn

Trømborg, Dagfinn (1936-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter