Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Hepsø, Einar

Hepsø, Einar (1926-2005)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Hepsø, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter