Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Lied, Finn

Lied, Finn (1916-2014)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Lied, Finn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter