Lindgren, Gerd

Lindgren, Gerd (1917-2008)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1973-1977

Gå til bildegalleri

Lindgren, Gerd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter