Andresen, Hanne Kvifte

Andresen, Hanne Kvifte (1986-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2013-2017

Gå til bildegalleri