Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Giil, Håkon Steinar

Giil, Håkon Steinar (1943-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 34 dager

Gå til bildegalleri