Kleiven, Inger-Else

Kleiven, Inger-Else (1941-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter