Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Prestbakmo, Ivar B.

Prestbakmo, Ivar B. (1968-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 37 dager

Gå til bildegalleri