Neerland, Ivar Høsteng

Neerland, Ivar Høsteng (1907-1978)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Neerland, Ivar Høsteng har avgått ved døden.

Finn informasjon etter