Wike, Johs.

Wike, Johs. (1939-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1973-1977

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter