Simonsen, Jan

Simonsen, Jan (1953-2019)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2001-2005
Ansiennitet:
16 år, 46 dager

Gå til bildegalleri

Simonsen, Jan har avgått ved døden.

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle