Saugen, Jørgine

Saugen, Jørgine (1904-1990)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1961-1965

Gå til bildegalleri

Saugen, Jørgine har avgått ved døden.

Finn informasjon etter